Đại học Hoa Sen – HSU

Đạo văn và tránh đạo văn

 – Bạn có quyền copy – paste vô tư trên mạng không?

– Bạn đang làm đề tài nghiên cứu và có rất nhiều tài liệu hay muốn đưa vào để dẫn chứng, minh họa, nhưng sợ mắc lỗi đạo văn hoặc lấy cắp ý tưởng.

– Đề tài của bạn có thể bị điểm kém hoặc bị loại chỉ vì bạn vô tình không biết.

– Bạn không biết cách lập danh mục tham khảo.

Thư viện sẽ giúp bạn trang bị một số Kiến thức thông tin để biết cách sử dụng thông tin hiệu quả và hợp lệ trong việc học tập, nghiên cứu. Mời các bạn tham gia buổi hướng dẫn này.

Địa điểm: Phòng 310, Lầu 3, Cơ sở Quang Trung

Thời gian: 2.00 – 4.00 PM, ngày thứ sáu 10/06/2011

(Đăng ký tham dự tại các phòng đọc Thư viện Quang Trung, Tản Viên, hoặc qua email: thuvien@hoasen.edu.vn)

Facebook Youtube Tiktok Zalo