Đại học Hoa Sen – HSU

Đăng ký xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Phòng Đào tạo đại học trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp: từ ngày 24/03/2021 đến 06/04/2021

Sinh viên đã học đủ tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo, thực hiện đăng ký xét tốt nghiệp tại trang: htttsv.hoasen.edu.vn

Sinh viên đọc kỹ thông báo và hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp để thực hiện đúng thời hạn.

  • Xem Hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp trực tuyến tại đây.
  • Xem Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 tại đây.

Lưu ý: Sinh viên khi đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gửi qua email:

  • Bộ phận Đăng ký xét tốt nghiệp,
  • Phòng Đào tạo đại học – P.103, Cơ sở Nguyễn Văn Tráng,
  • Email:  dkxtn@hoasen.edu.vn. Nội dung email vui lòng ghi rõ MSSV và số điện thoại.
  • Điện thoại 028 73091991, số nội bộ 11234.

Phòng Đào tạo đại học

Facebook Youtube Tiktok Zalo