Đại học Hoa Sen – HSU

Đại học Hoa Sen tăng cường trải nghiệm học tập cho Sinh viên với hình thức seminar

Để tăng tính trải nghiệm và đa dạng trong phương pháp giảng dạy cho Sinh viên, Trường Đại học Hoa Sen thay đổi hình thức dạy và học một số học phần Giáo dục khai phóng (GDKP) bằng hình thức seminar kể từ Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023. Thông qua đó, các bạn Sinh viên được thoải mái lựa chọn và tìm hiểu nhiều lĩnh vực hấp dẫn khác những vẫn đảm bảo đủ kiến thức của các học phần Giáo dục khai phóng.

Kể từ học kỳ 2 năm học 2022 – 2023, các bạn Sinh viên sẽ chủ động đăng ký tham gia 10 seminar để thay thế cho một môn Giáo dục khai phóng. Theo đó, các bạn phải điều chỉnh kế hoạch học tập cá nhân, sau đó đăng ký học phần tại Cổng thông tin Sinh viên và đóng học phí theo quy định của Nhà trường. Khi có thắc mắc liên quan đến các học phần Giáo dục khai phóng được tổ chức bởi hình thức seminar, các bạn liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn và có lộ trình phù hợp với tiến độ học tập.

Danh sách seminar (không thuộc chương trình đào tạo) được tổ chức vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Danh sách các học phần Giáo dục khai phóng trong chương trình đào tạo được thay đổi bằng hình thức seminar cũng như những quy định cụ thể về học phần, mời các bạn cùng tham khảo tại đây. Chúc các bạn sẽ có một học kỳ học tập thật hiệu quả và có nhiều trải nghiệm sống động.

Facebook Youtube Tiktok Zalo