Đại học Hoa Sen – HSU

Chủ quyền biển đảo được đưa vào trường học

Ngày 17/7, Bộ GD-ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân-học sinh-sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa trong các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013. Đặc biệt, một trong những nội dung mà Bộ yêu cầu đưa vào Tuần lễ sinh hoạt công dân- học sinh-sinh viên (HSSV) lần này là vấn đề về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; thông tin định hướng chống hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua.

Ngoài ra chủ đề này, các chủ đề về giáo dục pháp luật; giới tính; phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm; HIV/AIDS; tội phạm và các tệ nạn xã hội; tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu…cũng được Bộ GD-ĐT đưa vào trong tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV.

Mục đích của việc tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV là nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế và hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân…

 Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa năm học 2012 – 2013 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học tập. Với các nội dung nêu trên, nhà trường linh hoạt vận dụng để xây dựng kế hoạch cho phù hợp các đối tượng, tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động văn hoá – xã hội, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng … Cuối đợt sinh hoạt tổ chức cho HSSV thảo luận, viết thu hoạch, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành đợt học tập, đây là một tiêu chí để đánh giá các danh hiệu thi đua của HSSV.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

T.T

Facebook Youtube Tiktok Zalo