Đại học Hoa Sen – HSU

Trường Đại học Hoa Sen đạt kiểm định ACBSP lần 2 cho 5 chương trình đào tạo

Kể từ khi trở thành trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định ACBSP vào năm 2015, đây là lần thứ 2 Hội đồng kiểm định ACBSP tiếp tục công nhận 5 chương trình đào tạo, khẳng định chất lượng giáo dục ngày càng chất lượng và luôn dẫn đầu xu thế kinh tế thị trường của Đại học Hoa Sen. 

Tại cuộc họp công bố của Đại học Hoa Sen vào ngày 13/02/2022, với sự tham dự của Ban Lãnh đạo, các Thầy Cô giữ vai trò là thành viên Ban Dự án ACBSP, 5 chương trình đào tạo gồm Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng được Hội đồng Kiểm định các Trường và Chương trình Đào tạo về Kinh doanh ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) của Hoa Kỳ công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Theo sự công nhận này, Trường Đại học Hoa Sen sẽ tiếp tục cải tiến liên tục chất lượng đào tạo, với sự tham gia đánh giá của các bên liên quan: Cựu Sinh viên, cộng đồng Doanh nghiệp,… Đồng thời, gia tăng chất lượng và số lượng đội ngũ nhân sự. Đại học Hoa Sen sẽ gửi các báo cáo vào 15/09/2021 và 15/09/2023 để tiếp tục được Tổ chức ACBSP công nhận đến năm 2025. Thông qua các báo cáo này đã thể hiện rõ quá trình cải thiện liên tục chất lượng giảng dạy và học tập cho 5 chương trình kiểm định của trường.

ACBSP là một tổ chức kiểm định chuyên ngành có sứ mệnh đánh giá chất lượng và tính chính trực của chương trình đào tạo có cấp bằng về kinh doanh. Tại Hoa Kỳ, ACBSP là tổ chức kiểm định chuyên ngành kinh doanh có giá trị và uy tín nhất. Để được chứng nhận chất lượng ACBSP, Trường Đại học Hoa Sen phải vượt qua các thủ tục và quy trình kiểm định chặt chẽ, trong đó gồm: Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, quy trình quản lý, chất lượng đầu ra, dịch vụ hỗ trợ sinh viên,…

Việc trở thành thành viên và nhận được sự công nhận của ACBSP là cơ hội giúp các chương trình đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen không ngừng cải tiến theo hướng tiệm cận với chuẩn đào tạo của các trường đại học uy tín trên thế giới. Bằng cấp chương trình đào tạo được ACBSP kiểm định giúp nâng cao cơ hội việc làm đối với sinh viên, tạo dựng niềm tin đối với nhà tuyển dụng, đồng thời giúp sinh viên có thể theo học các chương trình bậc cao hơn tại các trường Đại học uy tín trên thế giới.

Facebook Youtube Tiktok Zalo