5 ngành thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị HSU đạt chứng nhận kiểm định ACBSP lần 2

Nội dung này đã được công bố tại cuộc họp Khoa Kinh tế – Quản trị sáng ngày 13/02/2020. Theo đó, 5 chương trình đào tạo của trường Đại học Hoa Sen (HSU) gồm Marketing, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng được Hội đồng Kiểm định các Trường và Chương trình Đào tạo về Kinh doanh ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) của Hoa Kỳ công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. 

Kể từ khi trở thành trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam được ACBSP kiểm định vào năm 2015, đây là lần thứ 2, Hội đồng Kiểm định ACBSP tiếp tục công nhận 5 chương trình đào tạo thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị HSU.


Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế – Quản trị vinh danh các Thầy/Cô giữ vai trò là thành viên Ban Dự án ACBSP. Nguồn: Khoa KTQT

Tại cuộc họp, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Quản trị cũng gửi lời cám ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Phó Hiệu trưởng HSU đồng thời giữ vai trò Trưởng Ban Dự án ACBSP, cùng các thành viên Ban Dự án gồm TS. Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS. Nguyễn Thị Bê, ThS. Phạm Lệ Dung, ThS. Nguyễn Duy Trường, ThS. Từ Minh Trị, ThS. Phan Minh Tuấn, ThS. Đỗ Thị Lệ Thu, ThS. Phùng Thế Vinh, ThS. Hồ Trung Thảo, ThS. Phạm Thái Kỳ Trung vì những đóng góp của các thầy, cô trong việc chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ phục vụ cho công tác kiểm định.

Theo sự công nhận này, Khoa Kinh tế và Quản trị sẽ tiếp tục cải tiến liên tục chất lượng đào tạo với sự tham gia đánh giá của các bên liên quan: cựu sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp…Đồng thời gia tăng chất lượng và số lượng đội ngũ nhân sự. Tiếp theo Khoa Kinh tế và Quản trị sẽ gửi các báo cáo vào 15/9/2021 và 15/9/2023 để tiếp tục được Tổ chức ACBSP công nhận đến năm 2025. Thông qua các báo cáo này đã thể hiện quá trình cải thiện liên tục chất lượng giảng dạy và học tập cho 5 chương trình kiểm định của Khoa Kinh tế và Quản trị.

ACBSP là một tổ chức kiểm định chuyên ngành có sứ mệnh đánh giá chất lượng và tính chính trực của chương trình đào tạo có cấp bằng về kinh doanh. Tại Hoa Kỳ, ACBSP và AACSB là hai tổ chức kiểm định chuyên ngành kinh doanh có giá trị và uy tín nhất. Để được chứng nhận chất lượng ACBSP, các Trường Đại học thường phải vượt qua các thủ tục và quy trình kiểm định chặt chẽ, trong đó gồm: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, quy trình quản lý, chất lượng đầu ra, dịch vụ hỗ trợ sinh viên…

Việc trở thành thành viên và nhận được sự công nhận của ACBSP là cơ hội giúp các chương trình đào tạo của Khoa Kinh tế – Quản trị nói riêng và Trường Đại học Hoa Sen nói chung không ngừng cải tiến theo hướng tiệm cận với chuẩn đào tạo của các trường đại học uy tín trên thế giới. Bằng cấp chương trình đào tạo được ACBSP kiểm định giúp nâng cao cơ hội việc làm đối với sinh viên, tạo dựng niềm tin đối với nhà tuyển dụng, đồng thời giúp sinh viên có thể theo học các chương trình bậc cao hơn tại các trường Đại học uy tín trên thế giới.

image