Đại học Hoa Sen – HSU

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sống tử tế, học đàng hoàng và kết nối năm châu

Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy, người cha của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời, sự nghiệp Người là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về đức hy sinh, về tính cần, kiệm, liêm, chính. Trong di sản tinh thần to lớn, quý báu, mang giá trị nhân văn cao cả  mà Người để lại sáng ngời lên những tư tưởng đạo đức mà cho đến nay những tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cuộc vận động lớn nhằm giáo dục, rèn luyện, chấn chỉnh về lối sống, đạo đức cho cán bộ, Đảng viên và toàn thể xã hội, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức của Người nhằm xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Nhận thức được ý nghĩa to lớn của cuộc vận động, Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng với Công đoàn trường Đại học Hoa Sen kêu gọi toàn thể giảng viên, nhân viên, sinh viên trường tích cực tham gia bằng các hoạt động thiết thực, cùng hành động theo khẩu hiệu: “Sống tử tế, học đoàng hoàng, kết nối năm châu”. Để tạo điều kiện cho quý Giảng viên, nhân viên và các bạn sinh viên hiểu sâu sắc tư tưởng của Bác, từ đó vận dụng vào việc dạy và học cũng như cuộc sống thường ngày, Thư viện trường Đại học Hoa Sen thực hiện thư mục: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sống tử tế, học đoàng hoàng, kết nối năm châu”. Trong phạm vi thư mục này, chúng tôi xin được giới thiệu những tác phẩm, bài nói, bài viết tiêu biểu của Bác thể hiện quan điểm, suy nghĩ của Người về đạo đức làm người, về sự nghiệp giáo dục và tinh thần đoàn kết quốc tế.

Xin trân trọng giới thiệu.

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu. 4

PHẦN I. SỐNG TỬ TẾ..

1.    Đường cách mệnh.

2.    Hòn đá.

3.    Sẻ cơm nhường áo.

4.    Bỏ cách làm tiền ấy đi

5.    Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến.

6.    Thư gửi các bạn Thanh niên.

7.    Cán bộ và đời sống mới

8.    Thanh niên phải làm gì

9.    Cần kiệm liêm chính.

10.      Phải tẩy sạch bệnh quan liêu.

11.      Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh.

12.      Đạo đức lao động.

13.      Cách viết

14.      “Anh hùng” giả và anh hùng thật

15.      Tích cực và nóng nảy.

16.      Một phút đồng hồ.

17.      Lòng trách nhiệm và chí cầu tiến.

18.      Vững chắc và cố chấp.

19.      Chống nạn giấy tờ.

20.      Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan.

21.      Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn.

22.      Kinh nghiệm phát động quần chúng.

23.      Đạo đức công dân.

24.      Bảo vệ tài sản công cộng.

25.      Người cán bộ cách mạng.

26.      Đạo đức cách mạng.

27.      Phê bình và tự phê bình.

28.      Hoa sen.

29.      Tự phê bình, phê bình, sửa chữa.

30.      Phải xem trọng ý kiến quần chúng.

31.      Đạo đức cách mạng.

32.      Quỹ đen …. quỹ trắng.

33.      Nói chuyện tại hội nghị cán bộ thanh tra.

34.      Lời phát biểu tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa II.

35.  Bài nói tại  Hội nghị phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động “nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” 

36.  Bài nói tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc.

37. Nói chuyện tại phiên họp hội đồng chính phủ cuối năm 1963.

38. Nâng cao đạo đức cách mạng quét sách chủ nghĩa cá nhân.

39. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PHẦN II. HỌC ĐOÀNG HOÀNG..

1.    Nên học sử ta.

2.    Nói về công tác huấn luyện và học tập.

3.    Đào tạo thế hệ tương lai là trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang.

4.    Bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5.    Bài nói ở lớp huấn luyện Đảng viên mới

6.    Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới

PHẦN III. KẾT NỐI NĂM CHÂU..

1.    Bài phát biểu tại buổi tiễn đoàn Đại biểu Đảng cộng sản và Chính phủ Tiệp Khắc.

2.    Đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mới

3.    Lời chào mừng trong buổi đón tiếp vua Lào Xrivang Vátthana.

4.    Những người Mỹ tiến bộ

5.    Lời chúc đầu năm gửi nhân dân Mỹ.

Xem toàn bộ nội dung bài viết tại đây

Tổ Thư Viện

Facebook Youtube Tiktok Zalo