Đại học Hoa Sen – HSU

“Tiêu chuẩn kép”: kết thúc thời của người quân tử?

 Ngày trước, chính trực là một đức tính cao thượng nhất mà một người được xã hội trao tặng. Cả chữ “chính” lẫn chữ “trực” đều thể hiện sự thẳng thớm không cong quẹo, không lập lờ, hai mặt. 

Những đứa trẻ Palestine lớn lên trong những vùng đất bị Israel phong tỏa hết các đường ra biển, sẽ “nghịch cát” như thế này đây, trong một tác phẩm của họa sĩ đường phố Banksy vẽ trên tường vây quanh khu định cư Palestine - Ảnh: electronicintifada.net

Những đứa trẻ Palestine lớn lên trong những vùng đất bị Israel phong tỏa hết các đường ra biển, sẽ “nghịch cát” như thế này đây, trong một tác phẩm của họa sĩ đường phố Banksy vẽ trên tường vây quanh khu định cư Palestine – Ảnh: electronicintifada.net 

Cổng vào triều đình hay chốn công quyền luôn ghi bốn chữ “quang minh chính đại”: rõ ràng, trong sáng, thẳng thắn, nêu cao chính nghĩa. 

Triết lý sống, triết lý cầm quyền lúc đó luôn chống lại cách sống cơ hội, lập lờ. Triết lý ấy nói một là một, hai là hai. Nhưng, thời thế đã đổi thay, ngày nay thái độ sống mang tính “nhất nguyên” này dường như đã bị thay thế bởi “nhị nguyên” hay “tam, tứ… nguyên”.

Xã hội hiện đại chỉ hiện tượng này bằng từ “tiêu chuẩn kép” (double standard), và thái độ sống… kép ấy đang dần trở thành hành xử phổ biến trên toàn thế giới…

>> Xem tiếp

Theo Lưu Vĩ Vân
(Nguồn: Tuổi trẻ cuối tuần, 25/11/2014)

Facebook Youtube Tiktok Zalo