Đại học Hoa Sen – HSU

Thủy điện Việt Nam đi “ngược chiều” thế giới – Kỳ 3: Không sạch mà cũng không rẻ

Thanh Niên đã phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập, người từng tham gia nhóm nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược các đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông, xung quanh những nghiên cứu về tác hại của thủy điện với môi trường.

Xem tiếp tại đây

Theo Chí Nhân

(Nguồn: Thanh Niên, 5/12/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo