Đại học Hoa Sen – HSU

Thủy điện Đồng Nai 6, 6A: Chính phủ sẽ quyết trong tuần này

Theo ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bất cứ một dự án nào khi được thẩm định cũng trên cơ sở pháp luật và phải bảo đảm nguyên tắc không ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên cũng như đời sống xã hội.

Theo ông Bùi Cách Tuyến, dự kiến trong tuần này, Chính phủ sẽ họp với các bộ – ngành và cơ quan liên quan để “quyết” về 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.

Xem tiếp tại đây

Theo Tô Hà – Thế Dũng

(Nguồn: Người Lao Động, 29/10/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo