Đại học Hoa Sen – HSU

Thuế, gánh nặng trên vai người dân

Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và UNDP cho rằng người dân Việt Nam đang phải chịu gánh nặng thuế, phí trên GDP cao so với nhiều nước trong khu vực. Một trong những thứ gánh nặng đó là chính sách thuế thu nhập.

Sau ba năm thực hiện luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), khoản thu này tăng từ 0,87% GDP năm 2009 lên 1,37% GDP trong năm 2010 và bằng 2,1% GDP năm 2011.

Xem tiếp tại đây

Theo Thảo Nguyễn

(Nguồn: Báo Sài Gòn Tiếp Thị, 06/08/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo