Đại học Hoa Sen – HSU

Thực hiện việc tự học và rèn luyện nâng cao trình độ ngoại ngữ

Đã có hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Dù không có điều kiện và thời gian để đi sâu tìm hiểu các định nghĩa “hàn lâm” đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã tự tìm ra một định nghĩa về văn hóa rất gần với cách hiểu văn hóa mà hàng chục năm sau, năm 1982, tại Mexico, UNESCO mới nêu lên.

Trong mục Đọc sách ở phần cuối tập Nhật ký trong tù (1942-1943), Hồ Chí Minh đã viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra những ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó, mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.

Chính văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng như vậy mới có thể đóng góp được vai trò “là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội”.

 “Học thêm một thứ tiếng nước ngoài coi như có thêm một cái chìa khóa để mở thêm một kho tàng tri thức…Việc học là việc suốt đời”, (Bác Hồ – Con người và phong cách).

Quả thật, việc học luôn là vô tận, kho kiến thức không bao giờ cạn và bản thân chúng ta sẽ là người quyết định nhận chiếc chìa khóa mở kho tri thức ấy. Và cùng hưởng ứng theo lời Bác cũng như theo khẩu hiệu của Trường Đại học Hoa Sen năm 2012 – 2015 “Sống tử tế, học đàng hoàng, kết nối năm châu”,  chúng tôi, nhân viên văn phòng thuộc Trung tâm đào tạo Hoa Sen – Chi nhánh Chợ Lớn, cùng thực hiện kế hoạch tự học tập tốt tiếng Anh.

 

Có thể nói, nếu bây giờ mới bắt đầu học và luyện tiếng Anh là hơi chậm so với hiện nay, nên tất cả chúng tôi đều phải rất nỗ lực cho việc học tập với hình thức: mỗi ngày cùng học 5 từ vựng mới và có kiểm tra lại những từ vựng cũ đã được học, cùng kiểm tra chéo với nhau về cách thực hành văn phạm, cùng nghe những đoạn báo cáo bằng tiếng Anh, ngày hôm nay nghe một đoạn khoảng từ 2-3 câu, ngày hôm sau nghe đoạn báo cáo dài thêm một câu và luôn ôn tập lại bài cũ, mỗi tuần là một bài kiểm tra gồm cả nghe – đọc – luyện phát âm.

Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất vui về việc lên kế hoạch tự học và luyện tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, bằng phương pháp tự học này, chúng tôi vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiết kiệm thời gian chạy tìm trường học, chúng tôi rất tự tin vào phương pháp học và luyện tiếng Anh của chúng tôi sẽ thành công bởi vì “có công mài sắt, có ngày nên kim”.

                                                                                                            Nguyễn Lê Đức Hà

                                                                                                            TTĐT-CN Chợ Lớn

Facebook Youtube Tiktok Zalo