Đại học Hoa Sen – HSU

Thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, do Công đoàn Trường Đại học Hoa Sen tổ chức; qua những lớp bồi dưỡng, và đọc những tài liệu về Bác, tôi đã rút ra cho bản thân những bài học quý giá để sống đẹp, sống tốt hơn trong môi trường hiện nay. Vì vậy, tôi có một số tiếp thu sau khi học tập về tấm gương đạo đức của Bác và mạn phép được lạm bàn như sau:

Đất nước đã trải qua hàng chục mùa xuân độc lập và thống nhất, ngày nay công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang diễn ra sôi động, đất nước đang hội nhập quốc tế, đời sống thế giới diễn biến đầy phức tạp, hơn lúc nào hết, chúng ta  thấy rõ ý nghĩa giá trị và sức mạnh của bài học nêu cao lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi thường tự đặt ra cho mình từ sự nhận thức vào hành động cụ thể, là phải làm gì trong bối cảnh dân tộc, thế giới có nhiều điểm khác so với trước kia.

Với khát vọng và nỗ lực của Đảng, toàn dân, lớp lớp thanh thiếu niên ngày nay cần có những trăn trở, suy nghỉ với mong muốn đóng góp ngày càng một thiết thực, hiệu quả hơn đối với sự nghiệp chung của Tổ quốc. Ngày càng có nhiều tầng lớp thanh niên trưởng thành trong thời đại mới, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng đất nước, đưa đất nước ta dần thích ứng với những điều kiện mà quá trình toàn cầu hóa đang đặt ra. Cũng chính quá trình đó, những đòi hỏi và kỳ vọng từ xã hội đối với thế hệ trẻ cũng đang được đặt ra, điều đó cũng cho thấy thế hệ trẻ cần tiếp tục xác định thêm những nhiệm vụ mới cho chính bản thân mình.

Tôi xin được trở về một chút của những tháng năm hào hùng để tôi và các bạn ôn lại một cách thoáng qua lịch sử về Bác: trước sự thất bại của các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm ra đi tìm con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Hành trang cho chuyến đi năm ấy, năm 1911 của Nguyễn Tất Thành là những phẩm chất và trí tuệ kế thừa từ truyền thống yêu nước kiên cường, bất khuất của dân tộc, của quê hương, và gia đình; là bài học về sự bế tắc của những phương hướng cách mạng đương thời và một quyết tâm cùng ý chí phi thường mong muốn giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, áp bức.

Trải qua nhiều năm tháng sống trực tiếp cùng đời sống của người dân lao động, kể cả người dân thuộc địa người lao động vô sản tại chính nhiều nước đế quốc, với hoạt động đấu tranh ở nhiều tổ chức, Nguyễn Tất Thành đã có một hành trang thực tiễn ngày một sâu sắc cũng như từng bước rút ra những bài học lý luận về con đường giải phóng dân tộc. Sau sự kiện gởi yêu sách tới hội nghị Versailles, Nguyễn Tất Thành có dịp tiếp xúc với luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin đăng trên tờ nhân đạo, từ đó Người đã tìm ra chìa khóa giải mã cho thực tiễn lịch sử Việt Nam và con đường phát triển cho Việt Nam, nói cách nào đó là con đường giải phóng dân tộc gắn với cách mạng vô sản, đi theo con đường của cách mạng vô sản.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Với Bác, giành được độc lập dân tộc không thôi cũng chưa đủ. Trong tư duy và hành động cách mạng của Bác, đích đến cao cả nhất là xóa bỏ hoàn toàn tình trạng bóc lột và áp bức giai cấp, thiết lập chế độ xã hội, một Nhà nước kiểu mới mà ở đó, nhân dân là những chủ thể đích thực. Bác cũng từng nói: “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Độc lập dân tộc chỉ thực sự trọn vẹn khi mà “dân giàu, nước mạnh”, “mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng tự do”, mà con đường duy nhất để đạt được điều đó chính là đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Từ đó đặt ra các vấn đề về xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể một lòng đoàn kết.

Do vậy trên diễn đàn  “học tập và làm theo lời Bác”, theo tôi nhận định tại đơn vị tôi đang công tác là một môi trường chuyên về đào tạo, giáo dục, rất nhiều lớp Giảng viên, nhân viên, sinh viên, nhiều trình độ khác nhau, và cũng khá nhiều suy nghĩ khác nhau, mặc dù đã là giáo sư, mặc dù đã là cử nhân hay vẫn còn đang được đào tạo tại trường…, gia cảnh cũng có lắm chuyện để nói, để chia sẻ, nhưng nhìn chung tất cả mọi người trong đơn vị chúng tôi đều có chung một ý thức là làm sao đào tạo được nhiều nguồn nhân lực thật sự có chất lượng cho xã hội, làm sao để tên Trường Đại học Hoa Sen sẽ luôn là sự lựa chọn đầu tiên của các bạn học sinh đã tốt nghiệp cấp III đăng ký thi tuyển sinh, làm sao để sinh viên cảm nhận được cái hoàn hảo khi vào học tại Trường Đại học Hoa Sen trong từng bài giảng, trang sách mà các Giảng viên đã dồn hết tâm huyết vào đó, làm sao để bản thân từng cá nhân tự nổ lực nâng cao chuyên môn, và cái chính vẫn là làm sao có nhiều, thật nhiều và thật nhiều thu nhập để có cuộc sống sung túc hơn với gia đình, và chia sẻ với xã hội để mọi người đều có cuộc sống tốt  hơn.Vì những lý do đó tôi nhận thấy rằng trách nhiệm của lớp người như tôi – lớp người may mắn ra đời và được sống trong không khí hòa bình của đất nước – luôn đầy tự tin, nhiều nhiệt huyết – làm sao để hổ trợ tinh thần cho thanh niên tại đơn vị có nhiều niềm tin vào cuộc sống của ngày hôm nay, kể cả ngày mai.

Vì thế hệ trẻ luôn là nguồn nhân lực quan trọng cho nước nhà trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ mới đang đặt ra cho lớp trẻ là làm sao để có thể phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ cho thanh niên ở mọi giai cấp luôn là lực lượng nòng cốt cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, những người đại diện cho tương lai của dân tộc thông qua hành động cụ thể phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Trong những năm tháng qua có biết bao phong trào thanh niên, có hiệu quả ở khắp mọi miền đất nước, chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng về những kết quả đạt được từ những phong trào, vì đó là cơ sở thuận lợi để khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo tham gia gia hoạt động góp sức xây dựng nước nhà. Trên thực tế, những thành công trong các hoạt động phong trào của Trường Đại học Hoa Sen, đã củng cố niềm tin của các Giảng viên, nhân viên, sinh viên như các phong trào: Mùa Hè xanh, quỹ học bổng, xây nhà tình nghĩa, cứu trợ đồng bào bão lụt, phong trào thể dục thể thao, cuộc thi về học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia các cuộc thi tại trường… được tổ chức và đạt hiệu quả tốt một phần nhờ vào việc xác định rõ nội dung hành động trên cơ sở khai thác thế mạnh chuyên môn của mình, mà thế mạnh của Trường Đại học Hoa Sen xuất phát từ nhu cầu thể hiện tính chuyên môn của thế hệ trẻ, vừa nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, vừa góp phần tạo thêm kết quả tốt đẹp cho xã hội đó là tính nhân văn.

Hoạt động của thanh niên phải gắn với lợi ích cộng đồng, hoạt động chỉ có thực sự hiệu quả khi nhận được sự tham vấn, chỉ đạo của đoàn thể, lãnh đạo chính quyền, Đảng bộ cơ sở, điều này đã chứng minh rõ ràng trong thực tiễn tại Trường Đại học Hoa Sen  trong những năm qua, trên thực tế, những phong trào, hoạt động thành công đều có phần lớn nhờ vào sự ủng hộ, hổ trợ và tạo điều kiện của tổ chức Đảng, chính quyền tại chỗ. Với công việc chuyên môn, phải có trách nhiệm với phần việc được giao để hoàn thành công việc bằng hết khả năng của mình, công hiến sức sáng tạo của mình cho công việc đổi mới, đáp ứng yêu cầu của nhà trường góp phần đưa Trường Đại học Hoa Sen đi lên ngày càng chắc chắn và bền vững. Với công tác đoàn thể phải xác định tổ chức đoàn thể là người bạn thân thiết của mọi người, cán bộ Đoàn thể phải có lòng nhiệt tình và tâm huyết có như thế mới gần gũi, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của mọi người, từ đó thu hút được mọi tầng lớp tham gia phong trào cùng các hoạt động cụ thể một cách tự giác, thu được hiệu quả cao.

Tuổi trẻ tại Trường Đại học Hoa Sen hiện nay cần phát huy nhiều hơn nữa trong việc tuyên truyền rộng rãi và thường xuyên bằng nhiều biện pháp thực tế như bản tin nội bộ, bản tin của Chi đoàn, công đoàn, hay các buổi nói chuyện chuyên đề, những đội hình thanh niên tình nguyện gắn liền với đặc thù chuyên môn của ngành giáo dục…vì đó là một trong những hình thức tuyên truyền cho thanh niên có định hướng, là hình thức tăng cường nhận thức về chính trị nâng cao về lập trường tư tưởng cho thế hệ trẻ trong tình hình hiện nay, và cũng để sinh viên nắm bắt dư luận cũng như định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ lại quan trọng hơn rất nhiều.

Với con người, Hồ Chí Minh coi đạo đức là gốc, là cái quan trọng nhất quyết định tính cách, tức là nhân cách. Đức phải gắn với tài và tài phải có đức đảm bảo. Theo Người, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, còn có tài mà không có đức sẽ không làm được điều ích lợi cho đời, thậm chí còn có hại, sinh ra những thói xấu như kiêu căng, tự mãn, ích kỷ rồi thành hư hỏng, có khi phạm tội. Bởi thế, Người đòi hỏi có đức phải có tài và có tài phải có đức.

Văn hóa có cốt lõi của nó là ở đạo đức, thiện – ác, tốt – xấu, hay – dở đều có ở con người và phần nhiều là kết quả của giáo dục. Tuỳ thuộc ở môi trường, hoàn cảnh và giáo dục như thế nào mà con người có thể tốt hay xấu. Do đó, giáo dục trước hết và chủ yếu là giáo dục đạo đức, sửa chữa, cải tạo cái xấu, vun trồng, tập luyện cái tốt. Người xác định học để làm việc, làm người, học để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp – dân tộc – nhân loại. Người đặc biệt chú trọng tới các đức tính mà giáo dục các đức tính thì phải chăm lo từ bé, có sự chỉ dẫn tỷ mỷ, chu đáo, nêu gương của các thầy giáo, cô giáo. Giáo dục nhà trường là trung tâm để hình thành nhân cách.

Việc thực hiện theo lời Bác dạy, chúng ta cần kiến tạo các hoạt động thật sự gắn liền với hoạt động của Trường, hãy tạo sức hút bằng chính mối quan tâm của giới trẻ hiện nay; hãy tạo cho họ môi trường hoạt động bằng chính năng lực, trang bị cho tuổi trẻ không chỉ về kỹ năng, trình độ chuyên môn mà hãy cho họ niềm tin và sự kỳ vọng vào tương tai của Trường: ngày càng đào tạo được nhiều nguồn nhân lực có ích cho xã hội, cho đất nước Việt Nam.

Tại đơn vị tôi đang công tác và học tập theo gương Bác (TTĐT Hoa Sen – Chi nhánh Chợ Lớn), tôi đã cùng các anh/chị thực hiện:

– Ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đối với vị trí nhân viên trực tiếp quản lý học viên tại Chi nhánh Chợ Lớn, tôi tự rèn luyện phẩm chất tư cách của người nhân viên, làm tròn nhiệm vụ được cấp trên phân công, sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, hòa nhã, thân ái với đồng nghiệp, hết lòng vì công việc. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không ngừng rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 -Ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc bằng nhiều cách:

            + Tích cực trong lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động nghiêm túc, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức.

            + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ người yếu, chân thành không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không che giấu khuyết điểm.

            + Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, lời nói không đi đôi với việc làm hay nói nhiều mà làm ít, luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan.

– Ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện phê và tự phê bình theo tấm gương đạo đức của Bác:s

            + Tôi luôn tự đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.

            + Luôn có ý thức xem trọng tự phê bình và phê bình; luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ động cơ cá nhân, có động viên đồng nghiệp và người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hóa.

Tóm lại:

Tự rèn luyện có vai trò rất quan trọng. Người khẳng định, đã là người thì ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, ai cũng có thiện, có ác ở trong mình. Vấn đề là dám nhìn thẳng vào con người mình, không tự lừa dối, huyễn hoặc; thấy rõ cái hay, cái tốt, cái thiện để phát huy và thấy rõ cái dở, cái xấu. Tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng, trong mọi mối quan hệ của mình. 

Và tôi cũng rất hy vọng tại Trung tâm đào tạo Hoa Sen – Chi nhánh Chợ Lớn, bằng những việc làm cụ thể với đặc thù riêng, phù hợp với môi trường khác nhau, sẽ giúp cho các thế hệ tại đơn vị ngày càng có trách nhiệm đối với xã hội nói chung, ngày càng tích lũy kiến thức thực tế và tăng khả năng thích ứng của bản thân đối với sự nghiệp phát triển của nhà trường trong tình hình hiện nay. Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn trẻ là cùng nhau hy vọng tạo được nhiều môi trường hoạt động hữu ích hơn cho thế hệ trẻ trong tình hình mới, để cùng nhau “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đạo đức Hồ Chí Minh cùng với tư tưởng và sự nghiệp của Người mãi mãi là di sản tinh thần vô giá đối với các thế hệ người Việt Nam và dân tộc Việt Nam, mãi mãi có mặt trong hành trang của chúng ta trên con đường đi tới thắng lợi của đổi mới và CNXH.

                                                                                                              Lê Đức Hòa

                                                                                                       TTĐT-CN Chợ Lớn

                                                                                                                         

Nội dung trong bài, tôi đã có tham khảo qua các nguồn tài liệu:

 

Facebook Youtube Tiktok Zalo