Đại học Hoa Sen – HSU

Tham nhũng: Tội “cùng sướng” nên khó bắt!

 

Chứng cứ và đánh giá chứng cứ là vấn đề khó nhất trong hoạt động tố tụng.

Đánh giá chứng cứ để xác định sự thật của hành vi phạm tội đã khó, đánh giá chứng cứ để xác định hành vi đưa và nhận hối lộ lại càng khó hơn.

Ai cũng biết hối lộ không còn là hiện tượng cá biệt mà nó đã là vấn nạn. Ở đâu cũng thấy hối lộ, ai cũng biết nhưng để chỉ danh ai, cơ quan nào thì cả là một vấn đề. Trừ một số trường hợp “bắt tận tay day tận mặt”, còn nếu chỉ có đơn, thư tố cáo hay tin đồn thì có đúng mười mươi cũng khó có thể quy buộc.

Xem tiếp tại đây

Theo Đinh Văn Quế

(Nguồn: Pháp Luật Thành Phố, 28/10/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo