Đại học Hoa Sen – HSU

Tản mạn về quan điểm, phương pháp và thái độ nghiên cứu sử học (phần 2)

Chủ nghĩa giáo điều trong hoạt động nghiên cứu các khoa học nhân văn nói chung và sử học nói riêng trong mấy chục năm nay đã từng chi phối dẫn đến những nhận thức cực đoan, sai lầm trong cách trình bày, đánh giá một số nhân vật và sự kiện lịch sử, cũng như đã có những sự hiểu sai về mục đích đích thực của bộ môn sử học.

Xem tiếp tại đây

Trần Văn Chánh

(Nguồn: Theo Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển)

Facebook Youtube Tiktok Zalo