Đại học Hoa Sen – HSU

Tản mạn về quan điểm, phương pháp và thái độ nghiên cứu sử học (phần 1)

Tác giả bài viết bàn chung vấn đề quan điểm, phương pháp và thái độ nghiên cứu sử học trên cơ sở cho rằng công việc nghiên cứu lịch sử cũng như viết sử trước tiên đòi hỏi phải có tính độc lập khách quan và tôn trọng sự thật lịch sử.

Những năm gần đây, nhiều vấn đề lịch sử nói chung hay nhân vật lịch sử nói riêng đã được giới nghiên cứu sử học xem xét lại, nhờ vậy vấn đề triều Nguyễn hay một vài nhân vật lịch sử nổi bật như vua Gia Long, các cụ Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh… cũng đã được đánh giá lại trong một tinh thần thông thoáng cởi mở hơn xưa rất nhiều, và việc làm này được nhiều người hoan nghênh tán đồng.

Xem tiếp tại đây

Trần Văn Chánh

Nguồn: Theo tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

Facebook Youtube Tiktok Zalo