Đại học Hoa Sen – HSU

Sinh viên thất nghiệp – vết dầu loang

Hiện nay, sinh viên thất nghiệp đang là mối lo của xã hội. Số lượng sinh viên thất nghiệp ngày một nhiều; số sinh viên có việc làm nhưng trái với ngành được đào tạo đang có xu hướng tăng trưởng. Đặc biệt, số sinh viên đã tốt nghiệp chọn cách đi học tiếp để “trốn việc” đang được coi là xu thế của nhiều “sinh viên đại gia”.

Xem tiếp tại đây

Theo Đức Chính

(Nguồn: Petrotimes, 17/10/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo