Đại học Hoa Sen – HSU

Phát triển khoa học và kỹ thuật tính toán ở Việt Nam: Bài học và ý kiến

Máy tính và công nghệ thông tin đã thay đổi sâu sắc xã hội và cuộc sống chúng ta. Máy tính cá nhân đã trở thành công cụ lao động hết sức quan trọng của nhiều người, nhưng không đủ mạnh để dùng cho các nghiên cứu khoa học và kỹ thuật có tầm ảnh hưởng lớn cũng như dùng để tham gia giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh.

Xem tiếp tại đây

(Nguồn: Tia Sáng, 30/11/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo