Đại học Hoa Sen – HSU

Nhiều ưu đãi cho nhà khoa học về giảng dạy tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Quyết định quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam.

Theo đó, các nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam được đảm bảo sinh hoạt phí, chỗ ở, chỗ làm việc, phương tiện đi lại; được cấp thị thực xuất nhập cảnh (kể cả các thành viên gia đình) có giá trị sử dụng nhiều lần phù hợp với thời gian làm việc; được miễn thuế thu nhập cá nhân; được hưởng bảo hiểm trong thời gian làm việc tại các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam; được phép tạm nhập, tái xuất các phương tiện giao thông cá nhân; được miễn thuế nhập khẩu đối với các thiết bị, tài liệu khoa học, nguyên vật liệu do nhà khoa học, người Việt Nam ở nước ngoài tài trợ hoặc phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam.

Xem tiếp tại đây

Theo T.Tuyền

(Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị, 6/12/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo