Đại học Hoa Sen – HSU

Meg Whitman phù thuỷ tạo nên “bùa ngải” eBay

Chúa đã quyết định tạo ra một người đàn ông trong người phụ nữ ấy, bắt đầu bằng từ MAN trong tên của bà. Có trong bản lý lịch CEO của mình những thương hiệu như eBay, Hewlett-Packard (HP), DreamWorks, Skype rồi Procter & Gamble (P&G), Meg Whitman đủ làm cho những người đàn ông trên thế giới nghiêng mình nể phục.

Xem tiếp tại đây

Theo Kim Ngân

(Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị,  26/9/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo