Lớp học Montessori “Chu kỳ 3 năm”

Đây là một đoạn video ngắn dễ thương (5 phút) có thể giúp bạn biết rõ hơn về các tài liệu học tập và môi trường làm việc của lớp học Montessori.

Theo MPS

image image image image