Đại học Hoa Sen – HSU

Lớp học Montessori “Chu kỳ 3 năm”

Đây là một đoạn video ngắn dễ thương (5 phút) có thể giúp bạn biết rõ hơn về các tài liệu học tập và môi trường làm việc của lớp học Montessori.

Theo MPS

Facebook Youtube Tiktok Zalo