Đại học Hoa Sen – HSU

Khoa học và cuộc truyền bá đại chúng của nó

Bài tham luận này của tác giả được đọc trong buổi giới thiệu hai số kỷ yếu 400 năm Thiên văn học & Galileo Galilei và 150 năm Thuyết tiến hoá & Charles Darwin của NXB Tri thức đầu năm 2010, nhưng vẫn có ý nghĩa đối với cuộc trao đổi mới đây về sự cần thiết của một tạp chí khoa học đại chúng cho nhu cầu phát triển của Việt Nam.
 
Hai cuộc cách mạng khoa học

Cuộc cách mạng khoa học là con đường duy nhất mà trên đó đa số con người có thể đạt đến những phúc lợi cơ bản (cuộc sống lâu, đầy đủ thực phẩm, con cái lành mạnh), những phúc lợi mà chúng ta nhận lấy một cách đương nhiên, nhưng lại là những phúc lợi trong thực tế chỉ được mang lại cho chúng ta chỉ vì cách đây không lâu chúng ta đã có cuộc cách mạng khoa học. Phần lớn con người đã hối hả lao vào cuộc cách mạng đó như cơ hội cho phép họ.

S. P. Snow, tác giả của Hai nền văn hóa

 
 
Theo Nguyễn Xuân Xanh
 
(Nguồn: Tạp chí Tia Sáng, 03/08/2012)
Facebook Youtube Tiktok Zalo