Đại học Hoa Sen – HSU

Khác biệt giữa Obama và Romney về Chính sách KH&CN

Những ý kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thống đốc Mitt Romney trên trang Tranh luận khoa học (ScienceDebate.org) phản ánh rất rõ khác biệt về chủ trương và chính sách khoa học công nghệ giữa 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Sau đây là lược thuật một số nội dung cơ bản.

Xem tiếp tại đây

Thu Quỳnh lược dịch
Theo ScienceDebate.org và Nature News
http://www.nature.com/news/obama-and-romney-tackle-14-top-science-questi…

(Nguồn: Tia Sáng, 2/11/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo