Đại học Hoa Sen – HSU

Kế hoạch tổ chức: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Nhằm thực hiện kế hoạch của Đảng ủy trường Đại học Hoa Sen về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công đoàn trường đề ra kế hoạch tổ chức các hoạt động từ nay đến tháng 10/2012 với các nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 1. Mục đích:
 • Góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào sâu rộng trong trường để mọi người “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” tấm gương của Bác.
 • Là hoạt động thiết thực kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2012) và hướng đến chào mừng lễ Quốc khánh 2/9/2012.
 1. Yêu cầu
 • Các hoạt động được tổ chức phải gần gũi, thiết thực và phù hợp với điều kiện của trường, gắn với các công việc hàng ngày của giảng viên, nhân viên.
 • Công tác triển khai, thông tin tuyên truyền phải kịp thời và hiệu quả; vận động được đông đảo mọi người tham gia, mang lại sự chuyển biến tích cực và cụ thể trong nhà trường.
 1. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG:

Tùy theo điều kiện của từng bộ phận và để đạt được kết quả tốt nhất, các Tổ Công đoàn có thể tập trung vào một vài hoạt động cụ thể trong các nội dung được gợi ý sau đây để thực hiện:

 1. Sưu tầm câu chuyện ngắn hoặc viết ngắn về tấm gương đạo đức của Bác Hồ và liên hệ bản thân đã hoặc sẽ học tập làm theo như thế nào.
 2. Viết giới thiệu về những tấm gương giảng viên, nhân viên trong trường, diễn ra trong sinh hoạt hàng ngày (dài khoảng 500 từ)
 3. Tổ chức cho cá nhân hoặc bộ phận đăng ký hoạt động thiết thực gắn với nội dung các giá trị cốt lõi/ chính sách tiết kiệm của nhà trường, trong đó có đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng bộ phận và mang lại sự chuyển biến tích cực (thấy rõ được sự cải tiến/ thay đổi) sau quá trình thực hiện.
 4. Phát động mọi người nêu sáng kiến để xây dựng trường Đại học Hoa Sen trở thành “môi trường thân thiện, truyền thông hiệu quả”.
 1. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:
 1. ThS. Nguyễn Dạ Thu – Chủ nhiệm UBKT Công đoàn – Trưởng ban
 2. ThS. Bùi Trân Thúy – Phó Chủ tịch Công đoàn – Phó ban thường trực
 3. PGS.TS. Bùi Xuân An – Trưởng Khoa KH&CN – Phó ban thường trực
 4. ThS. Nguyễn Trọng Duy – Giám đốc TTĐT – Ủy viên
 5. TS. Phạm Quốc Lộc – Giám đốc CTGDTQ – Ủy viên
 6. TS. Lương Văn Tám – Chủ nhiệm Bộ môn Lý luận chính trị – Ủy viên
 1. KHEN THƯỞNG:
 1. Tập thể thực hiện tốt:

Dựa trên kết quả đạt được của các đơn vị (số người tham gia đông, có nhiều cá nhân đạt giải…), Ban tổ chức sẽ chọn các tổ công đoàn tiêu biểu để khen thưởng, cụ thể:

 • 01 Giải nhất:       1.000.000đ + Giấy khen
 • 01 Giải nhì:            800.000đ + Giấy khen
 • 01 Giải ba:             500.000đ + Giấy khen

(Lưu ý: số giải thưởng trên có thể thay đổi theo hướng tăng hoặc giảm tùy theo kết quả cụ thể khi tổng kết để khen thưởng)

 1. Cá nhân tham gia tốt:

Các cá nhân tiêu biểu sẽ được xem xét khen thưởng dựa vào các tiêu chí sau đây: số lượng độc giả bầu chọn trên website của trường (trọng số: 40%) và điểm số do Ban tổ chức chấm (trọng số: 60%), cụ thể:

 • 01 Giải nhất:                 800.000đ + Giấy khen
 • 02 Giải nhì, mỗi giải:    500.000đ + Giấy khen
 • 03 Giải ba, mỗi giải:     300.000đ + Giấy khen
 • 05 Giải KK, mỗi giải:   200.000đ + Giấy khen
 1. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:
 1. Trong tháng 6/2012: gởi kế hoạch đến các Tổ Công đoàn để đăng ký với BCH Công đoàn về các hoạt động cụ thể của tổ mình tại địa chỉ email:congdoan@hoasen.edu.vn, hạn chót đăng ký: ngày 08/07/2012.
 2. Từ 09/07/2012 – 29/09/2012: Tổ trưởng Công đoàn là nơi tập hợp các kết quả thực hiện được của bộ phận mình và nộp về cho BCH Công đoàn ngay sau khi có được bất kỳ kết quả nào tại địa chỉ email:congdoan@hoasen.edu.vn.
 3. Cuối tháng 08/2012: Ban tổ chức sẽ tiến hành sơ kết lần 01 các kết quả thực hiện được và chọn lọc đưa lên Website trường để thông tin đến đông đảo mọi người.
 4. Cuối tháng 09/2012: Ban tổ chức sẽ tiến hành sơ kết lần 02 các kết quả thực hiện được (tiếp theo) và tiếp tục chọn lọc đưa lên Website trường để thông tin đến đông đảo mọi người.
 5. Từ ngày 01 – 07/10/2012: Ban tổ chức tiến hành chấm điểm và tổ chức bầu chọn trên website (đồng loạt cho tất cả các kết quả thực hiện được của 02 lần sơ kết).
 6. Ngày 11/10/2012: công bố khen thưởng, thông tin lên Website trường.
 7. Cuối tháng 10/2012: họp rút kinh nghiệm và lên kế hoạch triển khai cho năm học 2012 – 2013.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động từ nay đến tháng 10/2012, BCH Công đoàn trường đề nghị các Tổ trưởng Công đoàn nghiên cứu, tuyên truyền và vận động mọi người nhiệt tình tham gia nhằm góp phần mang lại thành công cho cuộc vận động lần này.

Download kế hoạch chi tiết, vui lòng click vào đây

Facebook Youtube Tiktok Zalo