Đại học Hoa Sen – HSU

“Họ không phải là những người tử tế!”

Đó là nhận định của bạn đọc Quang Minh đối với những người ủng hộ dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. “Chủ đầu tư và những ngụy trí thức, họ núp dưới danh nghĩa phát triển đất nước để làm bình phong cho âm mưu kiếm tiền…”

Xem tiếp tại đây

(Nguồn: Người Lao Động Online, 28/10/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo