Giá điện không hề thấp

Trái ngược với lập luận của Bộ Công Thương và EVN cho rằng, giá điện thấp dưới giá thành, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam khẳng định, giá điện hiện nay không hề thấp. Đáng lẽ vừa qua giá điện phải giảm chứ không thể tăng.

Xem tiếp tin tại đây.

Theo Phạm Huyền

(Nguồn: Báo Việt Nam Net, ngày  13 tháng 7 năm 2012)

image image image image