Đại học Hoa Sen – HSU

Đi tìm thước đo khác cho sự thịnh vượng: Hạnh phúc, hay sự hài lòng xã hội

Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay nhắc nhân loại một thực tế: sự thừa mứa vật chất sẽ không kéo dài bởi tài nguyên trên Trái đất không phải là vô hạn. Các nhà hoạch định chiến lược đang đi tìm một thước đo mới cho sự thịnh vượng không chỉ dựa vào công thức tổng sản lượng nội địa (GDP).

TTCT giới thiệu những nỗ lực này của thế giới.
 
Theo giáo sư Mark Anielski, các nhà kinh tế đã quên nguồn gốc của từ “giàu có” (wealth), xuất hiện trong tiếng Anh từ thế kỷ 13 mang ý nghĩa “các điều kiện của hạnh phúc (the conditions of well-being)”
 
Theo giáo sư Mark Anielski, các nhà kinh tế đã quên nguồn gốc của từ “giàu có” (wealth), xuất hiện trong tiếng Anh từ thế kỷ 13 mang ý nghĩa “các điều kiện của hạnh phúc (the conditions of well-being)”
Một trong những đất nước đi tiên phong trong cuộc tìm kiếm này là Bhutan. Năm 2008, Thủ tướng Jigme Y. Thinley nhậm chức với lời hứa sẽ chứng minh cho thế giới thấy Tổng hạnh phúc quốc gia (Gross National Happiness GNH) không phải là một giấc mơ không tưởng.
 
Nhưng ông lưu ý: “Chúng ta cần phân biệt từ “hạnh phúc”… trong GNH với tâm trạng “cảm thấy dễ chịu” thoải mái một cách phù phiếm thường gắn với từ này. Chúng ta hiểu rằng hạnh phúc chân chính vĩnh cửu không thể tồn tại khi người khác đau khổ và chỉ đến trong sự phục vụ người khác, trong việc sống hài hòa với thiên nhiên, trong việc nhận ra sự thông thái bẩm sinh và bản chất tuyệt vời của trí tuệ chúng ta”.
 
Xem tiếp tại đây
Minh Thư
Theo Time, Economist, www.grossnationalhappiness.com
(Nguồn: Tuổi Trẻ Cuối tuần, 18/11/2012)
Facebook Youtube Tiktok Zalo