Đại học Hoa Sen – HSU

Chính sách hỗ trợ đầu tư R&D của Hàn Quốc

Hàn Quốc có được những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế và khoa học công nghệ một phần là nhờ những định hướng đúng đắn từ rất sớm của Chính phủ Hàn Quốc trong thúc đẩy đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Những chính sách đó rất đáng để chúng ta nghiên cứu và áp dụng.

Xem tiếp tại đây

Theo Thanh Xuân

(Toàn bộ nội dung được lược dịch và tổng hợp từ các trang điện tử của Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc và Quỹ Bảo lãnh tín dụng công nghệ Hàn Quốc)

(Nguồn: Tia Sáng, 31/10/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo