Đại học Hoa Sen – HSU

Bệnh viện điện tử: không mặn mà vì quá… minh bạch!

Cùng với việc điều chỉnh viện phí lần này, bộ Y tế cũng đề nghị các bệnh viện phải nâng chất lượng dịch vụ y tế. Để thực hiện mục tiêu, một trong những giải pháp đặt ra là áp dụng công nghệ thông tin (CNTT). Tuy nhiên, bài toán này không dễ giải quyết vì nó có nhiều ẩn số khác nhau.

Xem tiếp tại đây

Theo Phan Sơn

(Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị, 14/9/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo