Đại học Hoa Sen – HSU

Bài toán trách nhiệm

Chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng của cơ quan công quyền để xảy ra tham nhũng và tiêu cực* tưởng chừng khá đơn giản và sáng tỏ: người đứng đầu cơ quan thì phải chịu trách nhiệm về mọi công việc của cơ quan kể cả việc cấp dưới tham nhũng và tiêu cực. Tuy nhiên, với cách thức tổ chức hệ thống công vụ như hiện nay, đây thật sự là một bài toán khó.

Xem tiếp tại đây

Theo Nguyễn Sĩ Dũng

(Nguồn: Tạp chí Tia Sáng, 20/08/2012)

Facebook Youtube Tiktok Zalo