Đại học Hoa Sen tăng cường trải nghiệm học tập cho Sinh viên với hình thức seminar

Kể từ học kỳ 2 năm học 2022 – 2023, các bạn Sinh viên sẽ chủ động đăng ký tham gia 10 seminar để thay thế cho một môn Giáo dục khai phóng. Theo đó, các bạn phải điều chỉnh kế hoạch học tập cá nhân, sau đó đăng ký học phần tại Cổng thông tin Sinh viên và đóng học phí theo quy định của Nhà trường. Khi có thắc mắc liên quan đến các học phần Giáo dục khai phóng được tổ chức bởi hình thức seminar, các bạn liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn và có lộ trình phù hợp với tiến độ học tập.

Thông tin chi tiết xem TẠI LINK

Facebook Instagram Youtube image