Giới thiệu

Giới thiệu Khoa
Giới thiệu chung Chương trình Giáo dục Khai phóng Khi xã hội ngày càng đa dạng, sinh viên sẽ gặp gỡ và làm việc cùng với rất nhiều người đến từ nhiều nền văn hoá và với những hoàn cảnh rất khác nhau. Ở trường Đại học Hoa Sen, khẩu hiệu “Tôn trọng sự khác biệt” với triết lý giáo dục khai phóng luôn là phương châm của chúng tôi kể từ khi thành lập trường. Khoa Khoa học Xã hội, với sự hiện diện của Bộ môn Giáo dục khai phóng, chịu trách nhiệm cho việc phát huy triết lý...
Tầm nhìn, sứ mệnh
Tầm nhìn, sứ mệnh đào tạo ngành Luật HSU: Tầm nhìn: Các ngành Luật trường Đại học Hoa Sen với tầm nhìn chiến lược trong thời đạihội nhập, toàn cầu hoá; chuẩn bị cho các Cử nhân Luật xuất sắc để trởthành những nhà Lãnh đạo tương lai cùng sự liêm chính, chuyên nghiệp,trung thực và trí tuệ nhằm cống hiến cho sự phát triển của đất nướcvà xây dựng một xã hội công bằng. Sứ mệnh: Sứ mệnh của ngành Luật trường Đại học Hoa Sen là đạt được thành tích xuất sắc trong việc đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực pháp...
Tổ chức Khoa Khoa học Xã hội - Luật
✳ Q. Trưởng khoa KHXH-Luật: TS. Nguyễn Thị Loan ✳ Phó Trưởng khoa KHXH-Luật: TS. Dương Ngọc Dũng ✳ Chuyên ngành Tâm lý học: Giám đốc chương trình: ThS. Nguyễn Hồng Ân ✳ Chuyên ngành Luật Quốc tế: Giám đốc chương trình: ThS. Phạm Thị Thanh Tuyền ✳ Chương trình Giáo dục khai phóng: Giám đốc chương trình: TS. Nguyễn Thị Loan ✳ Chương trình Triết học: Giám đốc chương trình: TS. Dương Ngọc Dũng ✳Chương trình Lý luận chính trị: Giám đốc chương trình: TS. Dương Thị Hoàng Oanh
Facebook Instagram Youtube image