Đại học Hoa Sen

Bài báo khoa học

Quan Điểm Thế Mạnh Trong Thực Hành Công Tác Xã Hội
Quan Điểm Thế Mạnh Trong Thực Hành Công Tác Xã Hội Doãn Thị Ngọc Khoa Khoa Học Xã Hội, Trường Đại học Hoa Sen Hội Thảo Khoa Học Công Tác Xã Hội-Nhu Cầu Nhân Lực & Vấn Đề ĐT CTXH Viên 09/10/2018 Tóm tắt Quan điểm thế mạnh là triết lý trọng tâm của ngành công tác xã hội (CTXH).Chuyên viên xã hội cần nắm vững các khái niệm, các nguyên tắc và năm loại câu hỏi của quan điểm thế manh để thực hành đánh giá toàn diện những điểm mạnh, điểm có sẵn của thân chủ hay trong...
Những cơ sở lý luận nền tảng trong việc dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ
Nguyễn Minh Anh (2017). Những cơ sở lý luận nền tảng trong việc dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Chương trình dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ: bài học kinh nghiệm ở Việt Nam và trên thế giới, tr. 9-13 (ISBN: 978-604-958-053-6). Nguyen, M. A. (2017). Fundamental theories of training social skills for preschool children with autism spectrum disorder. In Social skills teaching program for preschool children with autism spectrum disorder: The experience from...
Chương trình bổ trợ cho chương trình giáo dục mầm non nhằm phát triển quan hệ gia đình tích cực dựa trên nền tảng liệu pháp nghệ thuật (art therapy)
Nguyễn Minh Anh, Trương Thị Kim Oanh (2017). Chương trình bổ trợ cho chương trình giáo dục mầm non nhằm phát triển quan hệ gia đình tích cực dựa trên nền tảng liệu pháp nghệ thuật. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ hai: Tâm lý học, giáo dục học với tình yêu, hôn nhân và gia đình, tr. 173-180. (ISBN: 978-604-80-2663-9) Nguyen, M. A., Truong, T. K. O. (2017). A supplementary program in support of early childhood education curriculum for promoting positive family relationships based on art therapy. In Psychology and pedagogy for love, marriage and...
Hội thảo “Vận dụng Nghị quyết XII của Đảng trong giáo dục lý luận chính trị”
Tên hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết XII của Đảng trong giáo dục lý luận chính trị Thời gian tổ chức: 19/8//2017 Đơn vị tổ chức: Bộ môn Lý luận chính trị Đối tượng tham dự: GVNV, SV trong trường và khách mời ngoài trường.
Liberal education and the connection with Vygotsky’s theory of the zone of proximal development
Nguyen, M. A. (2017). Liberal education and the connection with Vygotsky’s theory of the zone of proximal development. Cultural-Historical Psychology, 13(1), 81–88. (p-ISSN: 1816–5435; e-ISSN: 2224–8935) (in English & Russian) Liberal education came into recognition in Roman Empire, spread throughout Europe during the six- teenth century and has become a revolution in the United States in the last centuries. The term “liberal education” has roots in the Latin word for a free person (liber) and the artes liberales emerged historically as the education appropriate for free people. In the modern world, and especially in the United States after the American...
Các bài báo khoa học về Tiếng Việt
Tác giả: Đỗ Thị Bích Lài (Bộ môn Giáo dục khai phóng) Những đóng góp của GS Lê Ngọc Trụ trong lĩnh vực từ điển Tiếng Việt / Những vấn đề ngữ văn (tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của khoa Văn học và Ngôn ngữ), Trường ĐHKHXH&NV, NXB ĐHQG TPHCM, 2015, tr 611 – 615. Chữ Quốc ngữ trong các văn bản Văn học, Báo chí Nam Bộ nửa cuối TK XIX – 1945 / Hội thảo khoa học toàn quốc: “Những đóng góp của chữ Quốc ngữ: Quá trình hình thành và phát triển ở Việt Nam, 2016 (Bài đang in –...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo