Đại học Hoa Sen

Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn, sứ mệnh đào tạo ngành Luật HSU:

Các ngành Luật trường Đại học Hoa Sen với tầm nhìn chiến lược trong thời đại hội nhập, toàn cầu hoá; chuẩn bị cho các Cử nhân Luật xuất sắc để trở thành những nhà Lãnh đạo tương lai cùng sự liêm chính, chuyên nghiệp, trung thực và trí tuệ nhằm cống hiến cho sự phát triển của đất nước và xây dựng một xã hội công bằng.

Sứ mệnh của ngành Luật trường Đại học Hoa Sen là đạt được thành tích xuất sắc trong việc đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, phục vụ đất nước và thúc đẩy công lý. Chúng tôi mong muốn chuẩn bị cho các Cử nhân Luật kiến thức chuyên môn để trở thành những nhà lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội với sự chuyên nghiệp và chính trực. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục pháp  luật toàn diện và phát triển các kỹ năng cần thiết để ứng dụng kiến ​​thức vào thực tế và trong công việc

Facebook Youtube Tiktok Zalo