Nghiên cứu khoa học

Văn hoá và Phát Triển
Ths Bùi Nguyên Hãn                  Bộ môn Triết học, Khoa KHXH, Đại học Hoa Sen Văn hoá là nền tảng cho sự phát triển       Văn hoá và phát triển là một vấn đề phức tạp vô cùng rộng trên bình diện tư tưởng, trong các hoạt động thực tiễn không dành riêng cho chủ thể nào mà là để chỉ sự tồn tại và phát triển chung. Trong sự phát triển luôn nằm lòng các giá trị văn hóa.       Phát triển kinh tế mãi luôn là động lực thúc đẩy các nhân tố khác của xã hội như văn hoá, giáo...
NHỮNG BÀI HỌC TỪ NGƯỜI SẮP QUA ĐỜI – Rodney Smith
TS. Dương Ngọc Dũng Giám đốc Chương trình Triết học, Khoa KHXH, Đại học Hoa Sen Một triết gia Đức vĩ đại, có thể là vĩ đại nhất trong các triết gia thuộc thế kỷ 20, là Martin Heidegger, đã nhận xét rằng con người là một “hữu quy tử” (Sein zum Tode). Con người chỉ sống một cách chân chính khi ý thức rằng mình đang trong cuộc lữ hành trở về nguồn cội căn nguyên nhất của mình là cái chết. Xưa nay con người mấy ai không run sợ khi nghĩ đến sự kết thúc này, may...
NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ: TIỀN ĐỀ CỦA NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC
TS. Dương Ngọc Dũng Giám đốc Chương trình Triết học, Khoa KHXH, Đại học Hoa Sen Nếu chúng ta có cơ hội theo dõi các tác phẩm triết học lịch sử hiện đại của các tác giả nổi tiếng như Hayden White, Robert F. Berkhofer, Barbara Tuchman, David McCullough, Louis Mink, Fredrich Jameson, Herbert J. Mueller, Paul Ricoeur, W.H. Walsh, Lucas M. Gisi, đa số chưa hề được giới thiệu hay thảo luận trong học giới Việt Nam, chúng ta thường thấy các tác giả nói trên nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa văn học và sử học. Các...
HỌC TRIẾT NHƯ THẾ NÀO? – Chia sẻ của TS. Dương Ngọc Dũng
TS. Dương Ngọc Dũng Giám đốc Chương trình Triết học, Khoa KHXH, Đại học Hoa Sen Nhiều sinh viên hâm mộ triết học thường hỏi tôi những câu sau đây: 1-Học triết nên bắt đầu từ đâu? 2-Học triết theo phương pháp nào? 3-Học triết có cần một năng khiếu đặc biệt gì không? 4-Nên tập trung vào những triết gia nào? Bài viết này sẽ tập trung vào việc giải đáp các câu hỏi trên. Dĩ nhiên ngay cả hành nghề xoa bóp hay nấu ăn cũng cần phải có năng khiếu. Vì không phải tự nhiên ai cũng...
Quan niệm sống và cách xử thế của giới nho sĩ thời nhà Nguyễn (1820-1884)
ThS Bùi Nguyên Hãn Bộ môn Triết học, Khoa KHXH Trong thời đại Nguyễn, Nho giáo được xem là trụ cột về hệ tư tưởng. Do đó, Nho giáo có sự chi phối mạnh mẽ đối với sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tôn giáo, các quan niệm về giá trị luân lý và ở phần nào đó nó có sự chi phối cũng như tác động đến đời sống tinh thần – nhân sinh quan của giới nho sĩ, quan lại và dân chúng. Chịu ảnh hưởng của Nho giáo, giới khoa bảng và quan lại Trung Hoa với các...
Văn Hoá & Giá trị học Khổng Giáo
ThS Bùi Nguyên Hãn Bộ môn Triết học, Khoa KHXH, Đại học Hoa Sen Chủ thuyết văn hoá Khổng giáo    Khổng giáo là một giáo thuyết lớn, được sáng lập bởi Khổng Tử và những học trò của ông, có sự nối tiếp của những người đi sau. Có thể khẳng định Khổng giáo không phải là một tôn giáo nếu hiểu thuần tuý theo thuật ngữ của khái niệm này. Đúng hơn đây chính là một giáo thuyết có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử tư tưởng- văn hoá Trung Hoa.     Khổng Tử là vị tiên khởi...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image