Nghiên cứu khoa học

Các bài báo khoa học về Tiếng Việt
Tác giả: Đỗ Thị Bích Lài (Bộ môn Giáo dục khai phóng) Những đóng góp của GS Lê Ngọc Trụ trong lĩnh vực từ điển Tiếng Việt / Những vấn đề ngữ văn (tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của khoa Văn học và Ngôn ngữ), Trường ĐHKHXH&NV, NXB ĐHQG TPHCM, 2015, tr 611 – 615. Chữ Quốc ngữ trong các văn bản Văn học, Báo chí Nam Bộ nửa cuối TK XIX – 1945 / Hội thảo khoa học toàn quốc: “Những đóng góp của chữ Quốc ngữ: Quá trình hình thành và phát triển ở Việt Nam, 2016 (Bài đang in –...
From American art therapy to Vietnamese orphanage: What we have developed and learned from a service-learning project
Báo cáo khoa học tại hội nghị khu vực về Service Learning trong khuôn khổ dự án Liệu pháp nghệ thuật ứng dụng. Tác giả: Nguyễn Minh Anh (Bộ môn Giáo dục khai phóng) Nguyen, M. A. (2017). From American art therapy to Vietnamese orphanage: What we have developed and learned from a service-learning project. Poster presented at: International Symposium on Service-Learning and Leadership Education, organized by Royal University of Phnom Penh and Hong Kong Polytechnic University. 2017 June 9-10; Phnom Penh.
Văn hóa ứng xử của sinh viên Đại học Hoa Sen
Tên hội thảo khoa học: Văn hóa ứng xử của sinh viên Đại học Hoa Sen Thời gian tổ chức: 7/2015 Đơn vị tổ chức: Bộ môn Lý luận chính trị Đối tượng tham dự: GVNV, SV trong trường và khách mời ngoài trường.
Nghiên cứu cơ sở lý luận của Giáo dục khai phóng
Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận của Giáo dục khai phóng Thực hiện bởi: Nhóm nghiên cứu gồm các giảng viên thuộc Bộ môn Giáo dục khai phóng

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Instagram Youtube image