Đại học Hoa Sen

Nghiên cứu khoa học

Liberal education and the connection with Vygotsky’s theory of the zone of proximal development
Nguyen, M. A. (2017). Liberal education and the connection with Vygotsky’s theory of the zone of proximal development. Cultural-Historical Psychology, 13(1), 81–88. (p-ISSN: 1816–5435; e-ISSN: 2224–8935) (in English & Russian) Liberal education came into recognition in Roman Empire, spread throughout Europe during the six- teenth century and has become a revolution in the United States in the last centuries. The term “liberal education” has roots in the Latin word for a free person (liber) and the artes liberales emerged historically as the education appropriate for free people. In the modern world, and especially in the United States after the American...
Các bài báo khoa học về Tiếng Việt
Tác giả: Đỗ Thị Bích Lài (Bộ môn Giáo dục khai phóng) Những đóng góp của GS Lê Ngọc Trụ trong lĩnh vực từ điển Tiếng Việt / Những vấn đề ngữ văn (tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của khoa Văn học và Ngôn ngữ), Trường ĐHKHXH&NV, NXB ĐHQG TPHCM, 2015, tr 611 – 615. Chữ Quốc ngữ trong các văn bản Văn học, Báo chí Nam Bộ nửa cuối TK XIX – 1945 / Hội thảo khoa học toàn quốc: “Những đóng góp của chữ Quốc ngữ: Quá trình hình thành và phát triển ở Việt Nam, 2016 (Bài đang in –...
From American art therapy to Vietnamese orphanage: What we have developed and learned from a service-learning project
Báo cáo khoa học tại hội nghị khu vực về Service Learning trong khuôn khổ dự án Liệu pháp nghệ thuật ứng dụng. Tác giả: Nguyễn Minh Anh (Bộ môn Giáo dục khai phóng) Nguyen, M. A. (2017). From American art therapy to Vietnamese orphanage: What we have developed and learned from a service-learning project. Poster presented at: International Symposium on Service-Learning and Leadership Education, organized by Royal University of Phnom Penh and Hong Kong Polytechnic University. 2017 June 9-10; Phnom Penh.
Nghiên cứu cơ sở lý luận của Giáo dục khai phóng
Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận của Giáo dục khai phóng Thực hiện bởi: Nhóm nghiên cứu gồm các giảng viên thuộc Bộ môn Giáo dục khai phóng

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo