Đại học Hoa Sen

Nghiên cứu khoa học

Chia sẻ chuyên môn: Học tập cảm xúc xã hội – Social and emotional learning (SEL)
Chia sẻ chuyên môn Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ Tiêu đề: Học tập cảm xúc xã hội – Social and emotional learning (SEL) Người trình bày: Nguyễn Thị Ngọc Giàu Thời gian, địa điểm: 14:15-15:15, ngày 4/1/2018, phòng 902 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng Tải bài viết tại đây.
Chia sẻ chuyên môn: Cơ sở lý luận của Giáo dục Khai phóng
Chia sẻ chuyên môn Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ Tiêu đề: Cơ sở lý luận của Giáo dục Khai phóng Người trình bày: Nguyễn Hoàng Chiêu Anh Thời gian, địa điểm: 14:30-14:45, ngày 19/11/2017, phòng 903 Tải bài viết tại đây.
Những cơ sở lý luận nền tảng trong việc dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ
Nguyễn Minh Anh (2017). Những cơ sở lý luận nền tảng trong việc dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Chương trình dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ: bài học kinh nghiệm ở Việt Nam và trên thế giới, tr. 9-13 (ISBN: 978-604-958-053-6). Nguyen, M. A. (2017). Fundamental theories of training social skills for preschool children with autism spectrum disorder. In Social skills teaching program for preschool children with autism spectrum disorder: The experience from...
Chia sẻ chuyên môn: Lịch sử hình thành và phát triển của Giáo dục Khai phóng
Chia sẻ chuyên môn Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ Tiêu đề: Lịch sử hình thành và phát triển của Giáo dục Khai phóng Người trình bày: Nguyễn Thanh Tùng Thời gian, địa điểm: 14:30-15:30, ngày 19/10/2017, phòng NZ504 Tải toàn văn bài viết tại đây.
Chương trình bổ trợ cho chương trình giáo dục mầm non nhằm phát triển quan hệ gia đình tích cực dựa trên nền tảng liệu pháp nghệ thuật (art therapy)
Nguyễn Minh Anh, Trương Thị Kim Oanh (2017). Chương trình bổ trợ cho chương trình giáo dục mầm non nhằm phát triển quan hệ gia đình tích cực dựa trên nền tảng liệu pháp nghệ thuật. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ hai: Tâm lý học, giáo dục học với tình yêu, hôn nhân và gia đình, tr. 173-180. (ISBN: 978-604-80-2663-9) Nguyen, M. A., Truong, T. K. O. (2017). A supplementary program in support of early childhood education curriculum for promoting positive family relationships based on art therapy. In Psychology and pedagogy for love, marriage and...
Hội thảo “Vận dụng Nghị quyết XII của Đảng trong giáo dục lý luận chính trị”
Tên hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết XII của Đảng trong giáo dục lý luận chính trị Thời gian tổ chức: 19/8//2017 Đơn vị tổ chức: Bộ môn Lý luận chính trị Đối tượng tham dự: GVNV, SV trong trường và khách mời ngoài trường.

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo