Đại học Hoa Sen

Hội thảo “Vận dụng Nghị quyết XII của Đảng trong giáo dục lý luận chính trị”

Tên hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết XII của Đảng trong giáo dục lý luận chính trị

Thời gian tổ chức: 19/8//2017

Đơn vị tổ chức: Bộ môn Lý luận chính trị

Đối tượng tham dự: GVNV, SV trong trường và khách mời ngoài trường.

Facebook Youtube Tiktok Zalo