Đại học Hoa Sen

Chia sẻ chuyên môn: Cơ sở lý luận của Giáo dục Khai phóng

Chia sẻ chuyên môn

Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ

Tiêu đề: Cơ sở lý luận của Giáo dục Khai phóng

Người trình bày: Nguyễn Hoàng Chiêu Anh

Thời gian, địa điểm: 14:30-14:45, ngày 19/11/2017, phòng 903

Tải bài viết tại đây.

Facebook Youtube Tiktok Zalo