Chia sẻ chuyên môn: Học tập cảm xúc xã hội – Social and emotional learning (SEL)

Chia sẻ chuyên môn

Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ

Tiêu đề: Học tập cảm xúc xã hội – Social and emotional learning (SEL)

Người trình bày: Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Thời gian, địa điểm: 14:15-15:15, ngày 4/1/2018, phòng 902 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng

Tải bài viết tại đây.

image