Chia sẻ chuyên môn: Lịch sử hình thành và phát triển của Giáo dục Khai phóng

Chia sẻ chuyên môn

Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ

Tiêu đề: Lịch sử hình thành và phát triển của Giáo dục Khai phóng

Người trình bày: Nguyễn Thanh Tùng

Thời gian, địa điểm: 14:30-15:30, ngày 19/10/2017, phòng NZ504

Tải toàn văn bài viết tại đây.

image