[RECAP] – Chương trình “Ứng dụng Phân tích Ngụ ngôn và Ẩn dụ trong Trị liệu Tâm lý”

Ngày 03/07 vừa qua, Chương trình Tâm lý học và Viện Nghiên cứu và Tư vấn Giải pháp Tâm lý đã đón chào hơn 150 tham dự viên thuộc cộng đồng Tâm lý học tại Việt Nam gồm các nhà chuyên môn, thực hành và sinh viên đến từ nhiều tổ chức, bệnh viện và cũng như các trường Đại học.

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân – Diễn giả Linus Paul Frederic Guenther

Chương trình được dẫn dắt bởi Nghiên cứu sinh Linus Paul Frederic Guenther – Đại học Sigmund-Freud, Berlin, CHLB Đức và dịch giả Thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân – Giám đốc chương trình Tâm lý học chia sẻ về việc ứng dụng Phân tích Ngụ ngôn, Ẩn dụ trong Trị liệu tâm lý dưới góc nhìn một chuyên gia và nghiên cứu sinh.

Người tham gia đặt câu hỏi

Người tham gia có cơ hội trải nghiệm hoạt động thực hành phân tích ẩn dụ hình ảnh hoa sen và thảo luận cùng ông Linus Paul Frederic Guenther. Tiếp nối sau phần chia sẻ là bàn tròn thảo luận cùng với Thạc sĩ Trần Cẩm Thùy và Thạc sĩ Hoàng Anh Vũ, Chuyên gia tâm lý Vương Nguyễn Toàn Thiện về việc thực hành tâm lý tại Việt Nam, cũng như ứng dụng của ngụ ngôn, ẩn dụ trong quá trình thực hành.

Bàn tròn thảo luận với các chuyên gia trong ngành
Facebook Youtube Tiktok Zalo