Đại học Hoa Sen

[RECAP] HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT – TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngày 16 tháng 01 năm 2024 vừa qua, cuộc họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Luật trình độ Đại học đã được tổ chức tại cơ sở chính trường Đại học Hoa Sen. Cuộc họp diễn ra với sự tham gia của PGS. TS Phạm Quang Phúc; TS. Bùi Kim Hiếu; TS. Phan Minh Phụng; TS. Đào Nguyễn Hương Duyên; TS. Nguyễn Đức Hưng.

Qua đó, Hội đồng đánh giá chương trình đào tạo ngành Luật tại Trường được xây dựng trên cơ sở có tính kế thừa các chương trình đào tạo tiên tiến của các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước và nước ngoài; phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay. Các môn học trong chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao.

Cuộc họp diễn ra với sự tham gia của các phó giáo sư, tiến sĩ từ các trường Đại học uy tín

Đề cương chi tiết đáp ứng được yêu cầu nội dung các học phần, số lượng tín chỉ phù hợp với trình độ, phương thức đào tạo đưa ra. Phương pháp đánh giá học phần cũng được nhận xét là đa dạng, tài liệu tham khảo phong phú về chủng loại.

Ngoài ra, một số học phần được xây dựng và giảng dạy bằng tiếng Anh, phù hợp với thế mạnh của Nhà trường là đào tạo về ngoại ngữ và chương trình giáo dục khai phóng.

Các thành viên trong Ban dự án tại trường Đại học Hoa Sen là các giảng viên công tác tại Khoa Khoa học Xã hội – Luật

Đồng thời trước đó, Chương trình đào tạo Luật học đã được Hội đồng Khoa học Trường Đại học Hoa Sen kiểm tra về nhu cầu thực tế mở ngành, Cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để mở ngành.

Đây là bước cuối cùng để các nhà chuyên môn, các nhà thực tiễn đánh giá thêm một lần nữa chương trình đào tạo để bảo đảm chất lượng đầu ra cho người học. Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua và đánh giá cao chất lượng chương trình đào tạo mà Ban dự án đã thực hiện. Các bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để báo cáo Bộ giáo dục và đào tạo mở ngành Luật học do khoa Khoa học Xã hội – Luật quản lý.

Facebook Youtube Tiktok Zalo