About Us

About
Giới thiệu chung Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được tách ra từ Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ vào ngày 24/06/2021, theo quyết định số 1288/QĐ-NS ngày 24/06/2021 của Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, bao gồm 03 bộ môn: Bộ môn Giáo dục khai phóng, Bộ môn Tâm lý học, Bộ môn Triết học, cùng 01 trung tâm: Trung tâm nghiên cứu và tham vấn tâm lý. Chương trình Giáo dục Khai phóng Khi xã hội ngày càng đa dạng, sinh viên sẽ gặp gỡ và làm việc cùng với rất nhiều người đến từ nhiều nền văn hoá...
Facebook Instagram Youtube image