[EN] Giảng viên – Nhân viên

Dương Ngọc Dũng
Phó khoa, GĐCT Triết học
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tôn giáo học & Triết học
 • Email: dung.duongngoc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: (về) triết học, tôn giáo, quan hệ quốc tế, văn hóa
Nguyễn Bảo Thanh Nghi
GĐCT Giáo dục khai phóng
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Di cư quốc tế, Cộng đồng ngoại kiều, Giới và tính dục, Xã hội học gia đình
 • Email: nghi.nguyenbaothanh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Di cư quốc tế và cộng đồng ngoại kiều, Xã hội học, Tư duy phản biện, Giao tiếp liên văn hóa
 • Kinh nghiệm làm việc: Giảng viên, Giám đốc Chương trình Giáo dục Khai phóng
 • Trình độ học vấn: TS Xã hội học, Đại học Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ
Nguyễn Hồng Ân
Quyền GDCT Tâm lý học
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ Khoa học Tâm lý học
 • Lĩnh vực: Tham vấn & Trị liệu tâm lý, nghiên cứu định tính, người cao tuổi, Well-being, lịch sử/triết học trong tâm lý học, tâm lý học sức khoẻ, tâm lý học xã hội, CBT
 • Email: an.nguyenhong[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Lý thuyết về Nhân cách, Lý thuyết và kỹ thuật Tham vấn, Lịch sử Tâm lý học
 • Công trình:

Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Hồng Ân, Lê Trần Hoàng Duy, Vũ Thùy Linh, & Lương Tú Quỳnh. (2013). Thực nghiệm Hoạt động nhóm – Phương pháp Tuyển lựa Nhân lực hiệu quả. Trong Kỷ yếu hội thảo “Ưng dụng Tâm lý và giáo dục trong Xã hội phát triển”.

Nguyễn Hồng Ân, Lê Trần Hoàng Duy, Phạm Văn Sỹ, & Nguyễn Hoàng Anh Vũ. (2015). Xu hướng giải quyết xung đột ở sinh viên và các yếu tố liên quan, Tạp chí Y học Thực hành.

Nguyen, H.A (2018). Daily experience and psychological wellbeing of older people in Vietnam (Unpublished master’s thesis). Massey University, Palmerston North, New Zealand.

Pham, T., Nguyen, H. A., Loan, N., Phan, T., & Le, T. (2019). The Relationship Between Gender Discrimination versus Job Satisfaction and Mental Health of Vietnamese Workers. Ha Noi: International Labour Organisation.

Sirikantraporn, S., Nguyen, H.A., Le, H (2020). Teaching Psychology in Vietnam. In  Rich, G.J., et al. (Eds.), Teaching psychology around the world: Volume 5 (384-399). Cambridge Scholars Publishing.

Profile Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Hong_An_Nguyen3

Kinh nghiệm làm việc: Nhiều kinh nghiệm trong tham vấn trị liệu tại trường học, bệnh viện, cơ sở xã hội với nhiều đối tượng: trẻ em, người lớn, đối tượng bị bạo hành,…

Đào tạo ứng dụng tâm lý cho các trường học, tổ chức và doanh nghiệp

Trình độ học vấn:

Nhận bằng Thạc sĩ tại ĐH Massey, New Zealand

Bùi Nguyên Hãn
Giảng viên BM. Triết học
 • Học hàm – Học vị: Ths Triết học (Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Xã hội học)
 • Lĩnh vực: Triết học, Xã hội học, Văn hóa học
 • Email: han.buinguyen[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Văn hóa Việt Nam, Văn hóa Trung Hoa, Lịch sử Triết học Trung Quốc, Quản lý quan hệ…
Công trình:

A. Đề tài nghiên cứu:

 1. Bùi Nguyên Hãn (2010), Khai thác di sản Văn hóa dân gian ở Làng Tùng Luật, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị trong hoạt động du lịch. Đề tài cấp Trường (Chủ nhiệm đề tài), Trường Du lịch- Đại học Huế
 2. Bùi Nguyên Hãn (2012), Hiện tượng học và sự  hiện diện của nó trong Văn học Việt Nam hiện nay. Đề tài cấp Đại học Huế (Thành viên đề tài)
 3. Bùi Nguyên Hãn (2016), Tìm hiểu bản sắc địa- văn hóa chùa Huế để phục vụ cho hoạt động tham quan du lịch ở Thừa Thiên Huế. Đề tài cấp Trường (Chủ nhiệm đề tài), Trường Du lịch- Đại học Huế

B. Sách và Bài báo khoa học

 1. Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Nguyên Hãn, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang (2016) Giáo trình Văn hóa học, Nxb Đại học Huế
 2. Bùi Nguyên Hãn (2016), Tiếp xúc văn hóa Việt- Nhật: Dấu ấn qua những tác phẩm văn chương Nhật Bản được dịch ở Việt Nam trước 1975. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 5
 3. Bùi Nguyên Hãn (2016), Nhìn lại chặng đường giao thoa văn hóa Việt –Pháp 1862-1945. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 8
 4. Bùi Nguyên Hãn, Lê Thị Kim Oanh (2017), Sắc thái văn hóa Nhật Bản qua tiểu thuyết Cố Đô của Yasunari Kawabata. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội- Viện thông tin khoa học xã hội. số 419
 5. Bùi Nguyên Hãn, Lê Thị Kim Oanh (2017), Nhận thức và kỹ năng cần thiết của giảng viên đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong môi trường giảng dạy đa văn hóa ở thế kỷ XXI. Tạp chí Giáo dục-Bộ GD và ĐT số 419.
 6. Bùi Nguyên Hãn (2017), Bàn về một số chủ đề của văn hóa học trong bối cảnh toàn cầu hóa để phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy văn hóa ở Khoa Du lịch- Đại học Huế. Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay, số 6.
Kinh nghiệm làm việc:

2009-2021: Giảng viên Khoa Du lịch, Trường Du lịch- Đại học Huế

2021: Giảng viên Bộ môn Triết học- Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn, Trường Đại học Hoa Sen

Trình độ học vấn:

1999-2003: Cử nhân Triết học, Đại học Khoa học- Huế

2012-1015: Thạc sĩ Triết học, Đại học Liêu Ninh- Trung Quốc

2018- nay: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ: Xã hội học, Đại học Sư phạm Hoa Trung- Trung Quốc

Lê Trần Hoàng Duy
Giảng viên BM.Tâm lý học
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ Tâm lý học
 • Lĩnh vực: Sức khỏe tâm thần, Đạo đức nghề nghiệp trong Tâm lý học, Tâm lý học liên cá nhân, Liệu pháp Nhận thức, Liệu pháp Nghệ thuật
 • Email: duy.letranhoang[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Tâm lý học – Khái niệm và Ứng dụng, Đạo đức trong Tâm lý học, Tâm bệnh học, Tâm lý học Sức khỏe
Công trình:

Le, D. T. H. (2020). University Students’ Mental Health in Australia and Vietnam: The Role of Attachment Style and Social Integration [Unpublished master’s thesis]. The University of Newcastle.

Le, D.T.H., & Wilkinson, R. (Aug 2018). Students’ mental health during university transition across the cultures: An attachment perspective. In S. D. Nguyen, T. T. Hoang, N. B. Giap, T. T. Nguyen, N. M. Le, L. T. K. Vu, … A. T. N. Dao (Eds.), The Role of School Psychology in Promoting Well-being of Students and Families (pp. 65-75). Hanoi, Vietnam: University of Education Publishing House.

Le, Duy T. H., & Wilkinson, R. (Nov 2019). Psychological health of Australian and Vietnamese students: A cross-cultural analysis of the role of attachment style and social integration. Presentation at The 18th Australian Psychological Society’s Psychology of Relationships Interest Group National Conference. Melbourne, Australia: Deakin University.

Lê Trần Hoàng Duy, & Trương Thị Kim Oanh. (2018). Nguyên tắc đạo đức trong lĩnh vực Tâm lý học: Các bài học từ quốc tế và những khuyến nghị cho Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Đạo đức Nghề nghiệp và Mô hình Dịch vụ trong Thực hành Tâm lý (tr. 397-411). TP.HCM, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nguyễn Minh Anh, Trương Thị Kim Oanh, & Lê Trần Hoàng Duy. (2016). Kết hợp liệu pháp nghệ thuật với trị liệu hoạt động trong việc hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt. Tạp chí Giáo dục, tháng 9/2016, tr. 50 – 52.

Nguyễn Hồng Ân, Lê Trần Hoàng Duy, Phạm Văn Sỹ, Nguyễn Hoàng Anh Vũ, & Phan Thị Hoài Yến. (2015). Xu hướng giải quyết xung đột ở sinh viên và các yếu tố liên quan. Tạp chí Y học Thực hành, số 983, tr. 280 – 282.

Lê Trần Hoàng Duy. (2015). Nghệ thuật trong mối tương quan với nhận thức và vô thức. Kỷ yếu Hội thảo Nghệ thuật Trị liệu trong Giáo dục Mầm non (tr. 24-30). TP.HCM, Việt Nam: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM.

Kinh nghiệm làm việc:

2014 đến nay: Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hoa Sen;

2014 đến nay: Tham vấn viên, Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Tâm lý học, trường Đại học Hoa Sen.

2015 – 2017: Nghiên cứu viên các đề án trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và Bộ Giáo dục Việt Nam về liệu pháp nghệ thuật và trẻ mầm non;

2015: Thành viên dự án phát triển bộ giáo cụ phát triển trẻ toàn diện, Mead Johnson Nutrition Việt Nam.

Soạn giả hai đầu sách về trẻ em và vị thành niên của NXB. Dân Trí (2015) và cộng tác viên nội dung cho chương trình Lắng nghe hạnh phúc của Đài Truyền hình TP.HCM (2017).

Trình độ học vấn:

– Thạc sĩ Tâm lý học, Đại học Newcastle (Australia), 2020

– Cử nhân Tâm lý học – Thủ khoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, 2013

Đoàn Thị Tâm
Giảng viên BM GDKP
 • Học hàm – Học vị: Phó giáo sư – Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học
 • Email: tam.doanthi[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kỹ năng sử dụng tiếng Việt, Phương pháp học đại học, Kỹ năng truyền thông, Truyền thông đại chúng và Xã hội, Việt ngữ học
Công trình:

10.1. Đề tài khoa học

1. Đoàn Thị Tâm (2007). Hàm ngôn và dạy học hàm ngôn trong chương trình Ngữ văn ở Trung học phổ thông. Đề tài cấp Trường. Trường Đại học Tây Nguyên (Chủ nhiệm).

2. Đoàn Thị Tâm (2007). Đặc điểm của lớp từ ngữ chỉ quan hệ xã hội trong tiếng Êđê. Đề tài cấp Trường, Trường Đại học Tây Nguyên (Chủ nhiệm).

3. Đoàn Thị Tâm (2016- 2018). Nghiên cứu Luật tục, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Êđê trong thời kì đổi mới. Đề tài cấp Bộ, Trường Đại học Tây Nguyên (Chủ nhiệm).

4. Đoàn Thị Tâm (2017- 2018). Tình hình sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở Đông Nam Bộ (Trường hợp người Xtiêng). Đề tài cấp Bộ, Viện KHXH vùng Nam Bộ (Thành viên).

5. Đoàn Thị Tâm (2020- 2022). Vai trò gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đề tài cấp Tỉnh, Sở GDĐT Đắk Lắk (Thành viên chính).

6. Đoàn Thị Tâm (2017- 2022). Hoạt động giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước. Viện Ngôn ngữ học Việt Nam (Thành viên).

10.2. Sách, giáo trình:

1. Đoàn Thị Tâm (2015). Tiếng Việt thực hành (Giáo trình). NXB ĐHSP TPHCM.

2. Đoàn Thị Tâm (2015). Soạn thảo văn bản hành chính (Sách tham khảo). NXB ĐHSP TPHCM.

3. Đoàn Thị Tâm (2017). Từ ngữ chỉ người trong tiếng Ê-đê (Sách chuyên khảo). NXB Đà Nẵng.

10.3. Bài báo khoa học:

1. Đoàn Thị Tâm (2000). Tìm hiểu phong cách của Bác trong Tuyên ngôn độc lập. Kỷ yếu Ngữ học Trẻ.

2. Đoàn Thị Tâm (2005). Vài nhận xét về phương thức tạo hàm ngôn (trên cứ liệu truyện cười tiếng Việt). Kỷ yếu Ngữ học Trẻ.

3. Đoàn Thị Tâm (2011). Một vài nhận xét về lớp từ chỉ thân tộc trong tiếng Êđê. Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc.

4. Đoàn Thị Tâm (2011). Một số vấn đề về dạy học hàm ngôn trong chương trình Ngữ văn ở THPT. T/c Dạy và học ngày nay.

5. Đoàn Thị Tâm (2011). Một vài đặc điểm ngữ nghĩa và văn hóa của lớp từ chỉ thân tộc trong tiếng Êđê. T/c Từ điển học & Bách khoa thư.

6. Đoàn Thị Tâm (2011). Xung quanh việc viết một số địa danh ở Tây Nguyên. T/c Ngôn ngữ & Đời sống.

7. Đoàn Thị Tâm (2011). Từ nguồn gốc gia đình của F.Enghen, tìm hiểu về từ thân tộc trong tiếng Êđê. T/c Khoa học Trường ĐHSP TPHCM.

8. Đoàn Thị Tâm (2015). Đặc điểm của lớp từ ngữ chỉ QHXH trong tiếng Êđê. Kỷ yếu Hội thảo KH quốc tế về ngôn ngữ (NXB KHXH).

9. Đoàn Thị Tâm (2015). Đặc điểm văn hóa Êđê qua lớp từ ngữ chỉ quan hệ thân tộc. Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc (NXB ĐHQG Hà Nội).

10. Đoàn Thị Tâm (2015). Cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ – văn hóa Việt Nam qua một câu thơ trong Truyện Kiều. T/c Dạy và học ngày nay, số tháng 4/2015.

11. Đoàn Thị Tâm (2016).Văn hóa Êđê qua lớp từ ngữ chỉ nghề nghiệp. T/c  KH Vùng Tây Nguyên.

12. Đoàn Thị Tâm (2016).Văn hóa giao tiếp của người Êđê. T/c KH ĐHSP TPHCM.

13. Đoàn Thị Tâm (2016). Hiện tượng chơi chữ trong truyện cười TV. T/c KH ĐHSP Hà Nội.

14. Đoàn Thị Tâm (2016). Vai trò của hư từ trong việc tạo hàm ngôn. T/c KH Đại học Đà Nẵng.

15. Đoàn Thị Tâm- Y Trou Alio (2016). Sự cần thiết của giáo dục ngôn ngữ nói trong đào tạo giáo viên. Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc (NXB Dân Trí).

16. Đoàn Thị Tâm (2016). Dạy học điển cố trong chương trình Ngữ văn ở THPT. T/c KH ĐH Đà Nẵng.

17. Đoàn Thị Tâm (2017). Một số đặc điểm cấu tạo từ trong tiếng Ê-đê. T/c Ngôn ngữ.

18. Đoàn Thị Tâm (2017). Đại từ nhân xưng trong tiếng Ê-đê. T/c Từ điển học và Bách khoa thư.

19. Đoàn Thị Tâm (2017). Lập luận trong luật tục Ê-đê. T/c Ngôn ngữ .

20. Đoàn Thị Tâm (2017). Từ thân tộc đặc biệt trong tiếng Ê-đê. T/c Ngôn ngữ & Đời sống.

21. Đoàn Thị Tâm (2017). Một số biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa trong Luật tục Ê-đê. T/c Trường ĐH Tây Nguyên.

22. Đoàn Thị Tâm (2017). Chế độ mẫu hệ của người Ê-đê qua Luật tục Ê-đê. T/c KH Vùng Tây Nguyên.

23. Đoàn Thị Tâm (2017). Tín ngưỡng Êđê qua ngôn ngữ luật tục. Hội thảo KH QT về Ngôn ngữ (lần III).

24. Đoàn Thị Tâm (2017). Hành vi ngôn ngữ gián tiếp của câu hỏi. Kỷ yếu Hội thảo NNH toàn quốc (NXB Dân trí).

25. Đoàn Thị Tâm (2017). Giá trị của Luật tục Ê-đê trong xã hội hiện nay. T/c ĐH Tây Nguyên.

26. Đoàn Thị Tâm (2017). Một số biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa trong Luật tục Ê-đê. T/c ĐH Tây Nguyên.

27. Đoàn Thị Tâm- Nguyễn Thị Yến Nhung (2018). Một số lỗi phổ biến trên tiêu đề báo điện tử (Baomoi.com). T/c Giáo dục và Xã hội.

28. Đoàn Thị Tâm- Hoàng Kim Bảo (2019). Thực trạng dạy học tiếng Ê-đê ở tỉnh Đắk Lắk. T/c Ngôn ngữ, số (1).

29. Đoàn Thị Tâm (2019). Cách định tội trong Luật tục Ê-đê và một số vấn đề về văn hóa. Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc.

30. Đoàn Thị Tâm (2019). Một số thủ pháp trong dạy học tiếng Việt ở trung học phổ thông. T/c KH ĐH Tây Nguyên.

31. Đoàn Thị Tâm (2019). Le roole des femmes de L’ethnie Ede dans le droiit coutumier. T/c Pháp ngữ Châu Á Thái Bình Dương.

32. Đoàn Thị Tâm (2020). Một vài đặc điểm về cảnh huống ngôn ngữ ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. T/c Ngôn ngữ và Đời sống.

33. Đoàn Thị Tâm (2020). Thực trạng đào tạo cao học của Trường Đại học Tây Nguyên- Đề xuất giải pháp thu hút người học Cao học tại các cơ sở công lập. Hội thảo Quốc gia- Phân viện học viện hành chính Quốc gia, ngày 01/09/2020.

34. Đoàn Thị Tâm (2020). Phát triển năng lực cho sinh viên sư phạm tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới. Kỷ yếu Hội thảo (Sách), NXB Đại học Huế. ISBN: 987-604-974-536-3.

35. Đoàn Thị Tâm (2020). Tình hình dạy tiếng Êđê cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk- Thực trạng và giải pháp, Hội thảo Viện Dân tộc học. Hội thảo Viện Dân tộc học.

36. Đoàn Thị Tâm (2020). Nghiên cứu việc triển khai dạy học tiếng DTTS- Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển ngôn ngữ DTTS ở khu vực Tây Nguyên. Hội thảo Ngôn ngữ học quốc tế lần IV, ngày 19-20/12/2020.

Kinh nghiệm làm việc:

– Tháng 01/2021- nay: Giảng viên Khoa KHXH và Ngôn ngữ, Trường Đại học Hoa Sen.

– Tháng 6/2016- 12/2020: Phó trưởng Khoa, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên.

– Tháng 9/2011- 02/2016: Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên.

– Tháng 01/2009- 8/2011: Phó trưởng Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên.

– Tháng 10/1999- 01/2009: Giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên.

Trình độ học vấn:

– Tháng 6/2018: Giảng viên cao cấp.

– Tháng 4/2018: Phó Giáo sư Ngôn ngữ học.

– Tháng 01/2009- 2012: Tiến sĩ Ngôn ngữ học.

– Tháng 2/2002- 2006: Thạc sĩ Ngôn ngữ học.

– Tháng 9/1995- 6/1999: Cử nhân Ngữ văn.

Nguyễn Thị Tịnh
Giảng viên BM.GDKP
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học Ứng dụng, Ngôn ngữ và Văn hóa, Việt Nam học và tiếng Việt cho người người nước ngoài
 • Email: tinh.nguyenthi[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kỹ năng truyền thông; Dẫn nhập PPNC; Phương pháp học Đại học
Công trình:

A. Bài báo khoa học

1. Nguyen Thi Tinh (2019), The Vietnamese word knowledge of foreign learners (International Conference “The 6th Annual International Conference of the Asian Association for Language Assessment, October 16-18, 2019, Ha Noi, Co-Author)

2. Nguyễn Thị Tịnh (2017), Tìm hiểu một số cách diễn đạt ngôn ngữ trong hôn lễ của người Nam Bộ thể hiện qua ước muốn hòa hợp nhân duyên (Hội thảo Quốc tế “Các khuynh hướng ngôn ngữ học hiện đại và nghiên cứu ngôn ngữ ở Việt Nam”, ngày 22 tháng 4 năm 2017, Hà Nội)

3. Nguyễn Thị Tịnh (2015), Ngôn ngữ giao tiếp trong hôn lễ của người Nam Bộ qua một số nghi lễ, nghi thức, Tạp chí Khoa học, số 10 (76)

4. Nguyễn Thị Tịnh (2015), Tìm hiểu một số kiểu lời chúc mừng trong hôn lễ của người Nam Bộ, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời Sống, số 4 (234)

5. Nguyễn Thị Tịnh (2012), Tìm hiểu ngôn ngữ giao tiếp trong hôn lễ của người Việt và người Hàn (Hội thảo Quốc tế – Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Việt – Hàn 2012 “Hoàng thúc Lý Long Tường và mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Korea từ quá khứ đến hiện tại”; viết chung với thạc sĩ Lee Yoon Hee, TP.HCM)

6. Nguyễn Thị Tịnh (2011),  Một vài nhận xét về phát ngôn của người dẫn chương trình tại tiệc cưới hỏi ở TP.HCM (Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2011 – kỷ yếu TCNN & ĐS, Cần Thơ)

7. Nguyễn Thị Tịnh (2010), Tìm hiểu nghi thức chúc mừng và trao tặng trong ngôn ngữ giao tiếp tại các lễ tiệc cưới hỏi ở TP.HCM (Hội thảo khoa học toàn quốc “Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay” – Tập san Ngoại ngữ Tin học và Giáo dục, Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM, số 15(29) tháng 8/2010, TP.HCM)

8. Nguyễn Thị Tịnh (2010), Tìm hiểu nghi thức mời và nghi thức cảm ơn trong ngôn ngữ giao tiếp tại các lễ tiệc cưới hỏi ở TP.HCM (Hội thảo khoa học giảng viên trẻ HUFLIT lần I, ngày 17/04/2010)

B. Sách, giáo trình (đồng tác giả)

1. Nguyễn Thị Tịnh (2018, 2016), Giáo trình Viết tiếng Việt cho học sinh cấp 3, Trường Quốc tế Hàn Quốc, TP.HCM (Quyển1, 2, 3), Quỹ tài trợ của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, In và lưu hành tại Trường Quốc tế Hàn Quốc TP.HCM

2. Nguyễn Thị Tịnh (2018, 2016), Giáo trình Đọc hiểu tiếng Việt cho học sinh cấp 3 , Trường Quốc tế Hàn Quốc, TP.HCM (Quyển1, 2, 3), Quỹ tài trợ của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, In và lưu hành tại Trường Quốc tế Hàn Quốc TP.HCM

3. Nguyễn Thị Tịnh (2015, 2013), Giáo trình tiếng Việt cho học sinh cấp 2, Trường Quốc tế Hàn Quốc, TP.HCM (Quyển1, 2, 3), Quỹ tài trợ của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, In và lưu hành tại Trường Quốc tế Hàn Quốc TP.HCM

4. Nguyễn Thị Tịnh (2012), Từ vựng tiếng Việt Cơ bản, Nhà xuất bản Moonyealim, Hàn Quốc

5. Nguyễn Thị Tịnh (2011), Từ điển Thuật ngữ Thương mại Hàn – Việt – Anh, Nhà xuất bản Mil & Bil Partners, Hàn Quốc

6. Nguyễn Thị Tịnh (2009), Tiếng Việt Thương mại, Nhà xuất bản Moonyealim, Hàn Quốc

Kinh nghiệm làm việc:
 • 8/2020 – đến nay: Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng, Trường Đại học Hoa Sen
 • 2007 – 7/2020: Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học, TP.HCM
 • 02/2006 – 01/2019: Giảng viên tiếng Việt, Trường Quốc tế Hàn Quốc TP.HCM
 • 2004 – 2006: Giảng viên Khoa Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM
 • 2001 – 2003: Chuyên viên, Đảng ủy – Ban Giám đốc, Đại học Huế
Trình độ học vấn:
 • 2016: Tiến sĩ Lý luận Ngôn ngữ
 • 2011: Thạc sĩ Ngôn ngữ học
 • 2001: Cử nhân sư phạm tiếng Anh
 • 2000: Cử nhân khoa học Hán Việt
Phạm Thị Xuân Thơ
Giảng viên BM.GDKP
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kinh doanh quốc tế
 • Email: tho.phamthixuan[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Tư duy phản biện, Dẫn nhập phương pháp nghiên cứu, Giao tiếp liên văn hoá
Doãn Thị Ngọc
Giảng viên BM.GDKP
 • Học hàm – Học vị: ThS. Công tác Xã hội và ThS. Tiếng Anh (TESOL)
 • Lĩnh vực: Công tác Xã hội, Giảng dạy tiếng Anh, Giới & Bình đẳng giới, Phát triển cộng đồng, Khoa học nghiên cứu người cao tuổi, Kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, Kỹ năng viết – đọc học thuật, và Văn hóa Anh-Mỹ
 • Email: ngoc.doanthi[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Giảng viên, Điều phối môn Giao tiếp liên văn hóa (VIE & ENG), Giới và phát triển (VIE & ENG) và Công tác Xã Hội Nhập môn
 • Nhà Sáng lập Gender Talk Vietnam https://gendertalkviet.blogspot.com

Công trình:

 • Viết hai cuốn sách: Một cuốn đồng tác giả và một cuốn chủ biên
 • Viết hơn 100 bài viết học thuật về Giới và Bình đẳng giới và Công tác Xã hội, vừa bằng tiếng Anh và tiếng Viết.
 • Dịch hơn 70 bài chuyên ngành về Giới và Bình đẳng giới sang tiếng Việt.

Tham khảo Lý lịch khoa học tại đây.

Nguyễn Thị Gia Hoàng
Giảng viên BM.Tâm Lý Học
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ Tham vấn và Hướng dẫn (Singapore)
 • Lĩnh vực: Tham vấn trị liệu, Can thiệp dựa trên mindfulness, Liệu pháp Chấp nhận và Cam kết, Lòng trắc ẩn tự thân
 • Email: hoang.nguyenthigia[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Tâm lý học phát triển, Tâm lý học xã hội, Năng động nhóm, Mindfulness-Based Cognitive Therapy
Công trình:

Nguyen, T. G. H. (2011). The Pursuit of Enlightenment and the Singaporean Buddhist Monastics. Final year project report, Nanyang Technological University.

Kinh nghiệm làm việc:

– Tham vấn trị liệu người lớn, trẻ em, gia đình với các vấn đề đa dạng

– Công tác xã hội với đối tượng thanh thiếu niên, gia đình và giảng dạy trẻ em tại Singapore.

Trình độ học vấn:

– 2016 – 2018: Thạc sĩ tham vấn và hướng dẫn, Viện Giáo dục Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang (National Institute of Education, Nanyang Technological University

– 2007 – 2011: Cử nhân Xã hội học, Nanyang Technological University (NTU, Singapore)

Nguyễn Thị Loan
Cố vấn chuyên môn BM.Tâm lý học
 • Học hàm – Học vị: Tiến sỹ tâm lý lâm sàng (Phillipines)
 • Lĩnh vực: Tâm lý lâm sàng, tâm lý trị liệu, CBT
 • Email: loan.nguyenthi[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Tâm bệnh học, Tâm lý học lâm sàng
Phan Thị Đông Hoài
Giảng viên BM GDKP
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật Lãnh đạo
 • Email: hoai.phanthidong[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Giao tiếp liên văn hóa, Phương pháp học đại học
Kinh nghiệm làm việc:

3/2021—Hiện nay: Giảng viên tại bô môn Giáo dục Khai phóng, Đại học Hoa Sen

12/2012 – 2/2021: Chuyên viên, Đại học Hoa Sen

2/2010 – 11/2012: Trưởng phòng kinh doanh, Cty TNHH TV-TK-XD Hiệp Thanh

2/2007 – 1/2010: Kế toán, Cty TNHH TV-TK-XD Hiệp Thanh

9/2000 – 2/2007: Kế toán, Cty Dịch Vụ Công Ích Quận Bình Thạnh

Trình độ học vấn:

2016: Thạc sĩ khoa học về Kỹ thuật lãnh đạo, Trường ĐH Tây Bắc-Mỹ (Northeastern University) liên kết với ĐH Quốc tế học tại Việt Nam.

2007: Quản trị kinh doanh, UBI-Bỉ (United Business Instituted) liên kết với Trường Đại Học Hoa Sen

Nguyễn Minh Thành
Lecturer Psychology
 • Học hàm – học vị: Thạc sĩ Khoa học
 • Lĩnh vực (chuyên môn): Tâm lý học Phát triển; Tâm lý học giáo dục; Tâm lý học gia đình
 • Email: thanh.nguyenminh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Tâm lý học: Khái niệm và Ứng dụng; Tâm lý học Hành vi; Tâm lý học Phát triển; Trắc nghiệm Tâm lý học; Phương pháp nghiên cứu trong Tâm lý học.

Kinh nghiệm làm việc:

2021 — Hiện nay: Giảng viên bộ môn Tâm lý học – Đại học Hoa Sen

2018 — Hiện nay: Cố vấn học thuật cho HEARY – Giáo dục tích cực tại Việt Nam

Trình độ học vấn:

2017 – 2020: Thạc sĩ khoa học [MSc] Tâm lý học Phát triển và Giáo dục – Guizhou Normal University, China

2009 – 2013: Cử nhân Quản lý Giáo dục – Học viện Quản lý Giáo dục

Công trình:

 • Thanh, N. M., Anh, M. T. Q., Tu Anh Ha. (2022). The influence of children’s behavior problems on parents’ psychological well-being: A serial mediation model of parental psychological control and parental burnout. Children and Youth Services Review.
 • Nguyen, T. M., Xiao, X., Xiong, S., Guo, C., & Cheng, G. (2020). Effects of parental educational involvement on classroom peer status among Chinese primary school students: A moderated mediation model of psychological Suzhi and family socioeconomic status. Children and Youth Services Review, 111, 104881
 • Nguyen, T. M., Bui, T. T. H., Xiao, X., & Le, V. H. (2020). The Influence of Self-Compassion on Mindful Parenting: A Mediation Model of Gratitude. The Family Journal.
 • Nguyen, T. M., & Le, G. N. H. (2021). The influence of COVID-19 stress on psychological well-being among Vietnamese adults: The role of self-compassion and gratitude. Traumatology.
 • Nguyen Hong An., Vo. T. P. Hong., Tran. T. P. Thao., Le. N. Thao., Nguyen. M. Khue., Tran. T. T. Phuong., Nguyen Minh Thanh. (2021). Parental burnout reduces primary students’ academic outcomes: A multi-mediator model of mindful parenting and parental behavioral control. The Family Journal.
 • Long Nu, Xiao Xingxue, Ruan Mingcheng, Shi Mengwei (2020). The Relationship Between Adolescents’ Psychological Suzhi and Peer Acceptance: on the Mediating Effects of Academic Achievement. Journal of Xingyi Normal University for Nationalities, 2020 (1), p70-74 (in Chinese).
 • Niu Juan, Ruan Mingcheng, Zhou Yijia (2019). The relationship between the psychological Suzhi, subjective social status, and depression of middle school students and their changing development patterns. Abstracts of the 22nd National Conference on Psychology (in Chinese).
 • Xiao Xingxue, Zhang Wen, Ruan Mingcheng, Huang Yun, Cheng Gang (2019). The influence of the high school student’s agreeableness on the trajectories of changes in their anxiety. An analysis based on the latent variable growth model. The 22nd National Psychology Abstracts of academic conferences (in Chinese).
 • Nguyen Minh Khue; Nguyen Hong An; Vo Tan Phuong Hong; Tran Thi Truc Phuong; Nguyen Minh Thanh. (2021). Classroom Peer Status as a Mediator of the Relationship between Behavior Problems and Academic Outcomes among Primary Students. Conference: Identification, assessment, and intervention for children with specific learning disorders in school context.
 • Le, N. H. G., Tran, V., Ha, T. A., & Nguyen, M. T. (forthcoming). Writing Stories to Understand How to Raise Vietnamese Children with Toys as Gendered. In Y. Xu, D. Bhana, & V. Adriany (Eds.), Gendered and sexual norms in Global South early childhood education: Understanding normative discourses in post-colonial contexts. Routledge Publisher.
 • Thanh, M. N., Hang, L. T. D., Giang, N. H. L. (forthcoming). Self-compassion and Parenting. In James J. Carmona (Eds.), The Importance of Self-efficacy and Self-compassion. Nova Science Publisher.
Trần Anh Vũ
Lecturer Psychology
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ Tham vấn tâm lý (Thailand)
 • Lĩnh vực: tham vấn & trị liệu tâm lý, nghiên cứu lâm sàng, trị liệu hệ thống gia đình, SFBT
 • Email: vu.trananh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kỹ năng tham vấn cơ bản, School counseling, Career counseling, Đạo đức nghề nghiệp, Psychopathology I
Công trình:

Tran, V. A., Dang, Y. H. N., Le, M. H., Vo, H. T. M., & Ly, H. (2021). Ảnh hưởng của môn học ‘Kỹ năng tham vấn cơ bản’ lên sự phát triển kỹ năng tham vấn và sự phát triển bản thân của sinh viên cử nhân tâm lý. HSU Journal of Science, 2(3): 17 – 32

Tran, V. A. (2019). Influence of coping style on life satisfaction among Vietnamese undergraduates of psychology, mediated by stress, anxiety, and depression. Scholar: Human Science (ISSN: 2586 – 9388)

Tran, V. A. (2018). Những vấn đề đạo đức liên quan đến việc trị liệu tâm lý cho vị thành niên. Trong kỷ yếu hội thảo “Nguyên Tắc Đạo Đức Và Mô Hình Dịch Vụ Trong Thực Hành Tâm Lý.” (ISBN: 978-604-73-6508-1)

Tran, V. A. (2014). Áp dụng liệu pháp ngắn tập trung vào giải pháp trong tham vấn cho một trường hợp gặp khó khăn về mối quan hệ (luận văn cử nhân). Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Kinh nghiệm làm việc:

– Giảng dạy và nghiên cứu tại bộ môn Tâm lý học đại học Hoa Sen

– Tham vấn viên tại Trung tâm Tham vấn & Nghiên cứu tại đại học Hoa Sen

– Có nhiều kinh nghiệm làm tham vấn tâm lý cho các đối tượng đa dạng tại các tổ chức xã hội, mái ấm, nhà mở, bệnh viện, trường phổ thông, trường đại học và trung tâm tham vấn.

– Có kinh nghiệm trong các mảng huấn luyện chuyên môn và trình bày chuyên đề về tham vấn & trị liệu tâm lý

Trình độ học vấn:

– Master of Science in Counseling Psychology (Assumption University – Thailand)

– Bachelor of Art in Psychology (specialized in Counseling & Psychotherapy)

– In training of a post-graduate program of systemic family therapy held by Catholic University of Louvain (Belgium) and Phạm Ngọc Thạch Medicine University

Nguyễn Hoàng Tuấn
Giảng viên BM.GDKP
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
 • Lĩnh vực: Địa lí học, Quản lí tài nguyên và môi trường
 • Email: tuan.nguyenhoang[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Con người và môi trường; Xây dựng cộng đồng xanh; Thành phố và đời sống đô thị; Khoa học Trái Đất; Chuyển đổi sinh thái xã hội; Kinh tế, văn hóa và xã hội các nước Đông Nam Á.
Công trình:
 • Nguyễn Hoàng Tuấn, Trương Thanh Cảng. (2018). Phân tích xu thế biển đổi lượng mưa trong bối cảnh Biến đổi khí hậu bằng phân tích Mann – Kendall và Theil-Sen. Trường hợp nghiên cứu tỉnh Ninh Thuận. Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN -ĐHQG.HCM lần thứ XI.
 • Truong Thanh Canh, Tran Nguyen Cam Lai, Nguyen Hoang Tuan (2016). Evaluation of the conflict arising from the use of land resources in the process of urbanization at Da Nang City. Science & Technology Development Journal, VNU – Ho Chi Minh City, 18, 166-177. (ISSN: 1859-0128) (Vietnamese)
 • Bui Duc Sinh, Vo Thi Nga, Vo Tran Hai Linh, and Nguyen Hoang Tuan (2016). Stakeholder model application in tourism development in Cat Tien, Lam Dong. Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities, 1, 73-95. (ISSN: 2579-8480) (English)
Kinh nghiệm làm việc:

2013 – nay: Giảng viên trường Đại học Hoa Sen.

Trình độ học vấn:

2016 – nay: Nghiên cứu sinh tiến sĩ trường Đại học KHTN, ĐHQG-HCM.
2008-2011: Tốt nghiệp thạc sĩ trường ĐH sư phạm TP.HCM
2004- 2008: Tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Cần Thơ

Khóa học ngắn hạn của các tổ chức

 • UNICEF: Specialized Module on Children and Climate Change 2018
 • UN-Habitat: Specialized Module on Cities and Climate Change 2018
 • World Health Organization:Specialized Module on Human Health and Climate Change 2018
 • E-Course on Climate Change 2018
 • World Bank Group: Cities and Climate Change Leadership 2018

Các khóa tập huấn chuyên sâu
Năm 2020
Tập huấn về lồng ghép chuyển đổi sinh thái xã hội trong chương trình giáo dục
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường và Viện Rosa Luxemburg tổ
chức tại Hà Nội và Ninh Bình.

2019
Thúc đẩy chuyển đổi sinh thái xã hội lồng ghép lối sống sinh thái và phong trào vào các phương
pháp tiếp cận đổi mới đại học từ lý thuyết đến thực hành
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường và Viện Rosa Luxemburg tổ
chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những trở ngại cho việc phát triển ở vùng cao Việt Nam hiện nay: thách thức đối với các tộc người
thiểu số.
Đơn vị tổ chức: Viện Dân tộc học và Viện Harvard-Yenching tổ chức tại Hà Nội và Hòa Bình.

Tập huấn về ứng dụng GIS trong giám sát tài nguyên rừng
Đơn vị tổ chưc: Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ

Năm 2018
Biến đổi xã hội và đô thị hóa ở nông thôn Việt Nam đương đại
Đơn vị tổ chức: Viện Dân tộc học và Viện Harvard-Yenching tổ chức tại Hà Nội và Bắc Ninh

Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả cho các tổ chức xã hội dân sự.
Đơn vị tổ chức: Green ID Việt Nam và Viện độc lập về các vấn đề Môi trường (UfU) – Cộng hòa liên
bang Đức

Giới thiệu về ArcGIS Pro
Đơn vị tổ chức: Esri Việt Nam và Trường Đại học Quy Nhơn

Tập huấn về Service-Learning cho các trường Đại học ở Việt Nam
Đơn vị tổ chức: Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị (ACCD) và Irish Aid

Tập huẩn giảng viên quản lý rủi ro và thiên tai và biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đơn vị tổ chức: SMEDEC 2 -Bộ KH-CN và Asia Foundation.

Lương Ngọc Trung Hạnh
Giảng viên BM GDKP
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tâm lý học, Tâm lý nhân sự, Hành vi tổ chức
 • Email: hanh.luongngoctrung[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kĩ năng truyền thông, Tâm lý học khái niệm và ứng dụng, Tâm lý học nghề nghiệp
Công trình:

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Kinh nghiệm làm việc:

2021 – hiện tại: Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng

2020 – hiện tại: ECL mentor tại Crimson Education

2020 – hiện tại: Trợ lý Nghiên cứu tại EQuest Asia

Trình độ học vấn:

2018 – 2019: Thạc sĩ Khoa học (MSc) Occupational Psychology, University of the West of England, UK

2015 – 2018: Cử nhân Khoa học (BSc) Psychology, Cardiff Metropolitan University, UK

2009 – 2013: Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Edward Hockings
Lecturer
 • Qualification: B.A, M.A, Ph.D
 • Specialisation: Philosophy, bioethics, international relations, political theory, sociology
 • Email
 • Subjects teaching: Critical Thinking, Professional Ethics, Philosophy
 • Work experience:

2021 – present: Lecturer in Philosophy, Faculty of Humanities and Social Science, Hoa Sen University                       

2011- present: Founder-director EthicsAndGenetics.org

2020-2021: Visiting Lecturer in Leadership and Organizational Behaviour, Faculty of Economics and Business, Hoa SenUniversity   

2020-2021: Instructor in International Relations, NCUK International Foundational Year Programme.

2018-2019: Social Science and Cultural Studies Instructor, American Councils

2012–2015: Lecturer in Philosophy, Political Science, and Globalisation Studies, University of the West of Scotland

 

 • Education:

2017: PhD in philosophy, University of the West of Scotland, United Kingdom.

2010: MA in Law, Politics and Philosophy, School of Law, King’s College London, United Kingdom.

2007: BA in Philosophy, Sussex University, United Kingdom

 • Publications:

Hockings, E., 2016. A critical examination of policy-developments in information governance and the biosciences. In The ethics of biomedical big data (pp. 95-115). Springer (in English)

Hockings, E., 2016. Ethics and Genetics. Personalized Medicine, 13(5), pp.419-422. (in English)

Pirrie, A. and Hockings, E., 2012. Poverty, educational attainment and achievement in Scotland: a critical review of the literature. (in English)

Other publications:

Hockings, E., 2019, Genomic sequencing, a brave new world, British Medical Journal, Opinion.

Hockings, E., 2017. Google could soon get access to genetic patient data. Daily Mail.

Hockings, E. and Coyne, L., 2016. The Government seem more interested in our genes than our voices. The Guardian.

Hockings, E. and Coyne, L., 2015. Privacy and the 100,000 Genome Project. The Guardian.

Hockings, E., 2014. Why we should opt out of the government’s new patient database. The Guardian.

 

Trương Kiều Trinh
Giảng viên BM.GDKP
 • Học hàm – Học vị: Thạc Sĩ
 • Lĩnh vực: Giáo dục học
 • Email: trinh.truongkieu[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Dẫn nhập phương pháp nghiên cứu, Giao tiếp liên văn hoá, Tư duy phản biện, Phương pháp học Đại học
Kinh nghiệm làm việc:

T3/2020 – T5/2020: Cố vấn chuyên môn, Lala London Stay, Lala Youth Home;

T10/2020 – nay: Giảng viên cơ hữu, Đại học Hoa Sen.

Trình độ học vấn:

2018 – 2019: Thạc sĩ Giáo dục học, Đại học Sheffield Hallam, Anh Quốc;

2013 – 2017: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương cơ sở 2, Việt Nam.

Huỳnh Ngọc Hoan
Thư ký Khoa
 • Học hàm – học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Xã hội học
 • Email: hoan.huynhngoc[at]hoasen.edu.vn

Kinh nghiệm làm việc:

 • 2022 – Hiện nay: Thư ký khoa KHXH- Đại học Hoa Sen
 • 2021 – 2022: Marketing Operation – Công ty TNHH Tư vấn HMHS
 • 2018 – 2021: Trợ lý Marketing – Công ty TNHH YKK Việt Nam
 • 2017 – 2018: Quản lý chất lượng – công ty Cổ phần Công thương Vĩnh Thái

Trình độ học vấn:

 • 2012-2016: Cử nhân Ngành Xã hội học – Chuyên ngành Quản trị nhân sự – Đại học Mở TP.HCM
 • 2016: Tín chỉ Quản trị Nhân lực – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • 2017: Tin học văn phòng B: Đại học Khoa học tự nhiên, tín chỉ nguồn lực quốc tế
Hà Thị Thanh Xuân
Thư ký BM.Tâm lý học
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Tâm lý học
 • Email: xuan.hathithanh[at]hoasen.edu.vn
 • Kinh nghiệm làm việc: Bắt đầu làm việc tại Đại học Hoa Sen từ 05/2019 đến nay
 • Trình độ học vấn: Cử nhân tâm lý học chuyên ngành tham vấn trị liệu
Đỗ Thị Thanh Thuỷ
Giảng viên BM.GDKP (du học)
 • Học hàm – Học vị: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Giới, Giới Tính, và Phụ Nữ Học
 • Email: thuy.dothithanh[at]hoasen.edu.vn
image