Recruitment

Do nhu cầu phát triển, Đại học Hoa Sen chào đón các ứng viên nhiệt huyết, có năng lực và có chung giá trị, tham gia đội ngũ Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên.

Vui lòng gởi hồ sơ qua địa chỉ email: search@hoasen.edu.vn hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ dưới đây từ ngày ra thông báo nhận hồ sơ cho đến khi tuyển được nhân sự theo yêu cầu.

Hồ sơ bao gồm:

Quyền lợi:

Lưu ý:

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Tên vị trí: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và Hợp tác quốc tế 

I. Mô tả công việc:

 1. Giúp Hiệu trưởng quản lý, phụ trách một số mảng hoạt động của Trường bao gồm: tuyển sinh, tổ chức đào tạo, chăm sóc và trải nghiệm người học các chương trình quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế khác.
 2. Được quyền chủ động tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung công việc được phân công.
 3. Thực hiện các quyền của Hiệu trưởng về quản lý nhân sự đối với các đơn vị được phân công phụ trách, thống nhất với Hiệu trưởng trước khi quyết định.
 4. Các đơn vị được phân công phụ trách: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Anh ngữ Đại học Hoa Sen.

II. Điều kiện, kỹ năng:

 1. Trình độ chuyên môn: có học vị tiến sĩ.
 2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín khoa học và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý giáo dục đại học, có tư duy chiến lược xuất sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo và logic).
 3. Đã tham gia quản lý cấp Khoa hoặc tương đương.
 4. Đã có kinh nghiệm làm qua các vị trí Giám đốc sales, Giám đốc marketing.
 5. Tốt nghiệp ở các trường nước ngoài có uy tín và có trải nghiệm quản lý/ làm việc trong môi trường quốc tế là những tiêu chí xét ưu tiên.
 6. Sử dụng thông thạo tiếng Anh.
 7. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Tên vị trí:Viện trưởng – Viện Đào tạo trực tuyến

I. Mô tả công việc

1. Xây dựng quy định, quy trình liên quan đến công tác đào tạo; kế hoạch đào tạo; hệ thống danh mục các CTĐT.
2. Quản lý các chương trình, dự án và đề án liên kết đào tạo.
3. Chịu trách nhiệm tổ chức tuyển sinh và tổ chức thực hiện đào tạo từ xa, đại học sớm.
4. Chịu trách nhiệm chăm sóc trải nghiệm sinh viên đào tạo từ xa.
5. Thực hiện công tác quản lý học vụ, công nhận kết quả và cấp chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp; công việc khác về quản lý hành chính đối với hoạt động đào tạo từ xa, đại học sớm; quản lý, lưu trữ kết quả, các tài liệu học tập liên quan.
6. Đề xuất các biện pháp cải tiến quản lý và hoàn thiện các chế độ, chính sách của Trường liên quan đến hoạt động đào tạo liên tục và bồi dưỡng năng lực, phát triển đội ngũ giảng viên; các quyền hạn khác theo phân công, ủy quyền của Hiệu trưởng.

II. Điều kiện, năng lực và kỹ năng

1. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp thạc sĩ trở lên ngành/ chuyên ngành Quản lý giáo dục, quản trị kinh doanh; quan hệ quốc tế hoặc các ngành liên quan.
2. Nắm rõ các quy định, quy chế liên quan đến công tác đào tạo, hợp tác quốc tế.
3. Được đánh giá thông qua phỏng vấn.
4. Tiếng Anh lưu loát.
5. Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

 

Tên vị trí: Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

I. Mô tả công việc

1. Xây dựng quy định, quy trình liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo quốc tế; kế hoạch đào tạo, hệ thống danh mục các chương trình đào tạo.
2. Quản lý các chương trình, dự án và đề án liên kết đào tạo quốc tế.
3. Chịu trách nhiệm tổ chức tuyển sinh và chăm sóc trải nghiệm sinh viên chương trình liên kết quốc tế.
4. Thực hiện công tác quản lý học vụ, công nhận kết quả và cấp chứng chỉ/văn bằng cho học viên, sinh viên; công việc khác về quản lý hành chính đối với hoạt động đào tạo quốc tế; quản lý, lưu trữ kết quả, các tài liệu học tập liên quan.
5. Xây dựng chiến lược, chính sách phát triển hợp tác quốc tế và triển khai thực hiện.
6. Phát triển mối quan hệ, hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài về triển khai đào tạo, bồi dưỡng, phát triển các hoạt động chuyên môn của Trường.
7. Đóng vai trò đầu mối thiết lập quan hệ với các quỹ, các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, các dự án quốc tế.
8. Tìm kiếm, khai thác và truyền thông các nguồn tài trợ.
9. Đề xuất các biện pháp cải tiến quản lý và hoàn thiện các chế độ, chính sách của Trường liên quan đến hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế và bồi dưỡng năng lực, phát triển đội ngũ giảng viên; các quyền hạn khác theo phân công, ủy quyền của Hiệu trưởng.

II. Điều kiện, năng lực và kỹ năng

1. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp thạc sĩ trở lên ngành/ chuyên ngành Quản lý giáo dục, quản trị kinh doanh; quan hệ quốc tế hoặc các ngành liên quan.
2. Nắm rõ các quy định, quy chế liên quan đến công tác đào tạo, hợp tác quốc tế.
3. Được đánh giá thông qua phỏng vấn.
4. Tiếng Anh lưu loát.
5. Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Tên vị trí: Phó Giám đốc Digital Marketing Đào tạo trực tuyến 

I. Mô tả công việc

1. Xây dựng các văn bản quản trị về công tác tuyển sinh trên Digital Marketing.
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch Chỉ tiêu và Ngân sách tuyển sinh, đề án tuyển sinh hằng năm nhằm đạt chỉ tiêu; khảo sát, đánh giá, phân tích thị trường; đánh giá hiệu quả các kênh, địa bàn tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, nhu cầu người học, vị thế, đối thủ cạnh tranh; xây dựng bộ tài liệu tuyển sinh hằng năm của Trường.
3. Xây dựng, duy trì, phát triển các kênh thông tin, truyền thông online nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút người học và khách hàng tiềm năng; tổ chức các sự kiện, chương trình, hoạt động tuyển sinh nhằm thu hút, chinh phục và chăm sóc khách hàng; tư vấn, tiếp nhận, quản lý dữ liệu tuyển sinh; chủ trì thực hiện các thủ tục nhập học cho học viên.
4. Kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định của Nhà trường về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Viện; các quyền hạn khác theo phân công, ủy quyền của Hiệu trưởng.
5. Sắp xếp và phân bổ nhân sự để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra: xây dựng bộ phận digital marketing với các nhân sự phù hợp với công việc, theo chỉ đạo từ Ban Giám Hiệu . Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, hoạch định công việc cho từng cá nhân thuộc bộ phận digital marketing.
6. Triển khai, theo dõi kế hoạch digital marketing: sử dụng hiệu quả các công cụ digital marketing nhằm đạt mục tiêu đề ra.
7. Có trách nhiệm báo cáo với Trưởng Bộ Phận và Ban Giám Hiệu về hiệu quả công việc của tập thể và từng cá nhân.
8. Phối hợp với các phòng ban và các bộ phận khác để hoàn thành mục tiêu chung của Viện Đào Tạo Trực Tuyến đề ra.

II. Điều kiện, năng lực và kỹ năng

1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Marketing, Thương mại, Quản trị kinh doanh.
2. Có kinh nghiệm và khả năng về Digital Marketing và tuyển sinh.
3. Có kinh nghiệm và khả năng về đào tạo và đảm bảo chất lượng.
4. Tiếng Anh giao tiếp tốt.
5. Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc.
6. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

 

Tên vị trí: Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh

I. Mô tả công việc

1. Xây dựng các văn bản quản trị về công tác tuyển sinh.2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch Chỉ tiêu và Ngân sách tuyển sinh, đề án tuyển sinh hằng năm nhằm đạt chỉ tiêu; khảo sát, đánh giá, phân tích thị trường; đánh giá hiệu quả các kênh, địa bàn tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, nhu cầu người học, vị thế, đối thủ cạnh tranh; xây dựng bộ tài liệu tuyển sinh hằng năm của Trường.

 1. Xây dựng, duy trì, phát triển quan hệ với các đối tác, trường nguồn, cơ quan, ban, ngành nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút người học và khách hàng tiềm năng; tổ chức các sự kiện, chương trình, hoạt động tuyển sinh nhằm thu hút, chinh phục và chăm sóc khách hàng; tư vấn, tiếp nhận, quản lý dữ liệu tuyển sinh; chủ trì thực hiện các thủ tục nhập học cho học viên;
 2. Kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định của Nhà trường về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; các quyền hạn khác theo phân công, ủy quyền của Hiệu trưởng.

II.   ĐIỀU KIỆN, NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG

 1. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp thạc sĩ trở lên ngành/ chuyên ngành Quản lý giáo dục, quản trị kinh doanh; Marketing hoặc các ngành liên quan.
 2. Nắm rõ các quy định, quy chế liên quan đến công tác tuyển sinh, truyền thông, đào tạo.
 3. Được đánh giá thông qua phỏng vấn
 4. Tiếng Anh lưu loát
 5. Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

Tên vị trí: Trưởng phòng – Phòng nhân sự 

I. Mô tả công việc

1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực nhân sự.
2. Điều hành hoạt động được phân công của Phòng Nhân sự.
3. Xây dựng cơ cấu tổ chức và các chính sách nhân sự.
4. Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương, thưởng và các chế độ chính sách liên quan đến nhân sự.
5. Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của các công tác: tuyển dụng; quản lý nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực giảng dạy, làm việc của đội ngũ nhân sự.
6. Xây dựng, triển khai và thực hiện các quy trình, quy định, chính sách về quản lý nhân sự.
7. Định biên và quy hoạch nhân sự.
8. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng; kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; phát triển văn hóa tổ chức.
9. Đại diện theo ủy quyền của Hiệu trưởng thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại.
10. Tham gia các hoạt động chung theo phân công của nhà trường.
11. Có trách nhiệm báo cáo với Ban giám hiệu, cấp quản lý liên quan về tình hình công việc được giao.

II. Điều kiện, năng lực, kỹ năng

1. Trình độ chuyên môn: cử nhân trở lên các ngành/ chuyên ngành: luật, quản lý nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
2. Tốt nghiệp ở các trường nước ngoài có uy tín và có trải nghiệm quản lý/ làm việc trong môi trường quốc tế là những tiêu chí xét ưu tiên.
3. Nam, nữ tuổi từ 35 – 50.
4. Kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng/ Phó trưởng phòng nhân sự trên 5 năm.
5. Năng lực, kỹ năng quản lý điều hành, tổ chức công việc.
6. Được đánh giá thông qua phỏng vấn.
7. Tiếng Anh lưu loát.
8. Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Tên vị trí: Trưởng khoa Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế

I. Mô tả công việc
1. Trưởng khoa là người đứng đầu Khoa, quyết định và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Khoa trước Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách.
2. Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa theo quy định.
3. Trưởng khoa có năng lực quản trị cấp Khoa, có uy tín trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

II. Điều kiện, năng lực và kỹ năng

1. Tốt nghiệp tiến sĩ thuộc các chuyên ngành về: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ Anh, Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác hoặc các ngành liên quan
2. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ở các trường nước ngoài có uy tín và có trải nghiệm quản lý/ làm việc trong môi trường quốc tế.
3. Có năng lực, kỹ năng quản lý điều hành, tổ chức công việc.
4. Được đánh giá thông qua phỏng vấn.
5. Tiếng Anh lưu loát.
6. Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Tên vị trí: Phó Trưởng khoa Khoa Logistics – Thương mại quốc tế

I. Mô tả công việc:

 1. Thực hiện một số công việc được Trưởng khoa phân công, ủy quyền.
 2. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
 3. Thay mặt Trưởng khoa giải quyết công việc của đơn vị khi được ủy quyền.
 4. Là giảng viên có uy tín, có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

II. Điều kiện, kỹ năng:

 1. Có trình độ thạc sĩ trở lên, thuộc các chuyên ngành về: logistics, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, kinh tế, quản trị hoặc các ngành liên quan.
 2. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ở các trường nước ngoài có uy tín và có trải nghiệm quản lý/ làm việc trong môi trường quốc tế.
 3. Có năng lực, kỹ năng quản lý điều hành, tổ chức công việc.
 4. Được đánh giá thông qua phỏng vấn.
 5. Tiếng Anh lưu loát.
 6. Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

 

Tên vị trí: Giám đốc chương trình đào tạo quốc tế – Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

I. Mô tả công việc

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan các chức năng sau:

1. Đề xuất, tham mưu cho Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Viện các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, hoạt động thực hành, nghiên cứu khoa học và quản lý giảng dạy trong phạm vi Chương trình.
2. Xây dựng, tổ chức thực hiện nội dung chương trình (các môn học lý thuyết, thực hành, và hoạt động thực tập, quan hệ doanh nghiệp, cựu sinh viên) theo yêu cầu của Viện, trình Hiệu trưởng và Lãnh đạo Viện ĐT&HTQT phê duyệt; Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng, Lãnh đạo Viện ĐT&HTQT và theo kế hoạch chung của Viện và toàn trường.
3. Tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các Chuyên viên/ Nhân viên Học vụ (được phân công chịu trách nhiệm chương trình), phối hợp hoạt động và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ.
4. Tìm kiếm và Tổ chức phỏng vấn, tuyển dụng giảng viên, nhân viên đáp ứng nhu cầu đào tạo.
5. Bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý phục vụ cho công tác đào tạo, công tác quản trị. Đề nghị bổ sung hoặc thuyên chuyển nhân sự khi cần thiết.
6. Tổ chức giảng dạy, triển khai đề cương các môn học chương trình, định kỳ đánh giá, cập nhật, điều chỉnh đề cương, giáo trình, bài giảng (lưu hành nội bộ), tài liệu tham khảo phục vụ gỉảng dạy từ Viện.
7. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, biểu đồ kế hoạch năm trình Hiệu trưởng và Lãnh đạo Viện phê duyệt.
8. Tổ chức dự giờ đối với GV cơ hữu và thỉnh giảng, nghiên cứu cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.
9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị.
10. Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong quá trình đào tạo, đúng theo quy định của Viện và của trường Đại học Hoa Sen.
11. Quản lý và sắp xếp giảng viên cho các lớp học, điều phối các hoạt động liên quan đến thi cử, chấm và báo cáo kết quả thi, hội đồng chấm và bảo vệ đề án tốt nghiệp, lưu trữ theo quy định trường.
12. Quản lý thông tin sinh viên, tổ chức, điều phối các hoạt động liên quan đến sinh viên và học vụ.
13. Thực hiện công tác báo cáo tháng và các báo cáo khác kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường theo quy định.
14. Biên soạn và triển khai tài liệu, chương trình giảng dạy cho hoạt động học và thực hành sinh viên khi cần thiết.
15. Quản lý công cụ, thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, phụ trách cập nhật, lưu trữ tài liệu học.
16. Hỗ trợ hoạt động tuyển sinh, phối hợp với Giám đốc Tuyển sinh – Truyền thông, các phòng ban khác để cùng hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đối với chương trình. Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai Công tác Đảm bảo chất lượng cấp chương trình theo kế hoạch đã được Hiễu trưởng phê duyệt và các hoạt động đảm bảo chất lượng khác (Các hoạt động Kiểm định, Định kỳ lấy feedback giảng viên, sinh viên,…).
17. Duy trì xây dựng mối quan hệ với đối tác Doanh nghiệp trong hoạt động thực hành, thực tập và tuyển dụng lao động.
18. Giảng dạy; Hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp; tham gia các hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp và các nhiệm vụ khác theo Quy chế về Chế độ làm việc của Giảng viên.
19. Có thể giảng dạy ít nhất từ ba môn học/ học phần trở lên trong chương trình; Tham gia giảng dạy ít nhất từ hai môn học/ học phần trong chương trình.
20. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế & Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

II. Điều kiện, năng lực, kỹ năng

1. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành/ chuyên ngành Du lịch, Quản lý Nhà hàng Khách sạn, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tiếng Anh hoặc các ngành liên quan.
2. Nắm rõ các quy định, quy chế liên quan đến công tác đào tạo.
3. Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý hồ sơ, linh hoạt, có khả năng thích nghi;
4. Giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh.
5. Vi tính: Thông thạo các ứng dụng văn phòng.
6. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
7. Khả năng tự học, có trách nhiệm.
8. Đã làm việc trong môi trường giáo dục đại học là một tiêu chí xét ưu tiên.

Tên vị trí: Giảng viên ngành Phim (Khoa Thiết kế – Nghệ thuật) 

I. Mô tả công việc

1. Giảng dạy và xây dựng các môn học thuộc nhóm môn ngành Digital Art, Phim,…
2. Nghiên cứu các công việc mang tính chuyên môn liên quan đến ngành Digital Art, Phim,…
3. Cố vấn học tập, hướng dẫn đề án, thực tập.
4. Quản lý sinh viên.
5. Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, tổ chức workshop, talkshow, field trip, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
6. Thực hiện công tác giảng dạy theo Quy chế Làm việc của Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen.
7. Tham gia công tác khác theo quy định của Nhà trường.
8. Một số nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

II. Điều kiện, năng lực và kỹ năng

1. Có học vị Thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành: Digital Art, Phim;… hoặc liên quan đến phim ảnh.
2. Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến quá trình sản xuất phim ở nước ngoài, ưu tiên những bộ phim đã đoạt các giải thưởng của các Hội đồng đánh giá quốc tế.
3. Trình độ tiếng Anh: đọc hiểu chuyên ngành, nói viết thông thạo.
4. Kỹ năng giảng dạy tốt; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức và giám sát công việc; kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo; kỹ năng giao tiếp tốt; các kỹ năng khác cần thiết cho công việc.
5. Có kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy, Nghiên cứu, Quản lý môn học và soạn Đề cương cho các môn học liên quan là ưu điểm.
6. Kinh nghiệm chuyên môn: có kinh nghiệm thực tế trong ngành Digital Art, Phim..

Thời gian nhận hồ sơ: 10/11/2022 – 30/03/2023

Tên vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh (Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa quốc tế)

I. Mô tả công việc

1. Giảng dạy và xây dựng các môn học thuộc nhóm môn ngành Ngôn ngữ Anh.
2. Nghiên cứu các công việc mang tính chuyên môn liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh.
3. Cố vấn học tập, hướng dẫn đề án, thực tập.
4. Quản lý sinh viên.
5. Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, tổ chức workshop, talkshow, field trip, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
6. Thực hiện công tác giảng dạy theo Quy chế Làm việc của Giảng viên trường Đại học Hoa Sen.
7. Tham gia công tác khác theo quy định của Nhà trường.
8. Một số nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

II. Điều kiện, năng lực và kỹ năng

1. Có học vị Thạc sĩ trở lên tại các trường ở nước ngoài, có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người học ở các quốc gia mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính (Tesol, Celta….).
2. Kỹ năng giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học nước ngoài; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức và giám sát công việc; kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo; kỹ năng giao tiếp tốt; các kỹ năng khác cần thiết cho công việc.
3. Trình độ tiếng Anh lưu loát, là người đã từng sinh sống, làm việc ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh là tiếng bản ngữ hoặc sử dụng tiếng Anh như tiếng bản ngữ.
4. Có kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy, Nghiên cứu, Quản lý môn học và soạn Đề cương cho các môn học liên quan là ưu điểm.

Thời gian nhận hồ sơ: 10/11/2022 – 30/03/2023

Tên vị trí: Giảng viên ngành quản trị kinh doanh (Khoa Kinh tế – Quản trị)

I. Mô tả công việc

1. Giảng dạy và xây dựng các môn học thuộc nhóm môn ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực hoặc các ngành liên quan.
2. Nghiên cứu các công việc mang tính chuyên môn liên quan đến ngành Digital Marketing, Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực…
3. Cố vấn học tập, hướng dẫn đề án, thực tập.
4. Quản lý sinh viên.
5. Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, tổ chức workshop, talk show, field trip, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
6. Thực hiện công tác giảng dạy theo Quy chế Làm việc của Giảng viên trường Đại học Hoa Sen.
7. Tham gia công tác khác theo quy định của Nhà trường.
8. Một số nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

II. Điều kiện, năng lực và kỹ năng

1. Có học vị Thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
2. Trình độ tiếng Anh lưu loát, là người đã từng dạy tại các trường đại học nước ngoài và sinh sống, làm việc ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh là tiếng bản ngữ hoặc sử dụng tiếng Anh như tiếng bản ngữ.
3. Kỹ năng giảng dạy tốt; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức và giám sát công việc; kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo; kỹ năng giao tiếp tốt; các kỹ năng khác cần thiết cho công việc.
4. Có kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy, Nghiên cứu, Quản lý môn học và soạn Đề cương cho các môn học liên quan là ưu điểm.
5. Kinh nghiệm chuyên môn: có kinh nghiệm thực tế trong ngành Marketing, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị Nhân lực.

Thời gian nhận hồ sơ: 10/11/2022 – 30/03/2023

Tên vị trí: Chuyên viên tư vấn tuyển sinh trường nguồn

I. Mô tả công việc
1. Chịu trách nhiệm về mặt thông tin của khoa trong các hoạt động truyền thông marketing, bao gồm: nội dung website (web của khoa, web tuyển sinh và web của trường), nội dung các tài liệu truyền thông (tài liệu in ấn, video và hình ảnh).
2. Phối hợp với khoa để tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm gia tăng hiệu quả truyền thông của các chương trình đào tạo của khoa.
3. Hỗ trợ bộ phận Market Intelligence trong việc tập hợp và thu thập ý kiến của sinh viên và các nhu cầu đào tạo của học viên/sinh viên.
4. Là người chịu trách nhiệm chính trong điều phối hoạt động quan hệ với trường PT trong khu vực được phân công và đảm bảo chất lượng của các hoạt động tại các trường PT trong ngân sách được phân bổ.
5. Lên kế hoạch, xác định hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ với các trường Phổ Thông trong khu vực được phân công nhằm truyền thông thông tin hiệu quả và tích cực đến BGH, giáo viên, GVCN, học sinh tại các trường PT; Tạo mối quan hệ win-win với vác trường PTTH.
6. Lên kế hoạch, xác định hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ với phụ huynh học sinh nhằm cung cấp hiệu quả thông tin cho các phụ huynh.
7. Lên kế hoạch, xác định hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ các trung tâm luyện thi nhằm cung cấp hiệu quả thông tin cho học sinh đang học luyện thi tại các trung tâm.
8. Phối hợp với các thành viên/bộ phận khác trong phòng tổ chức hiệu quả các sự kiện chung của trường hoặc khoa khác.
9. Báo cáo định kỳ hàng tháng hoạt động trong tháng và báo cáo tiến độ và kết thúc các chương trình và hoạt động mà mình đang phụ trách.
10. Hỗ trợ học viên, sinh viên làm quen với môi trường học tập tại trường và lắng nghe, giải đáp các ý kiến, yêu cầu của sinh viên.
11. Chịu trách nhiệm trong việc tư vấn và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển tuyển, hồ sơ nhập học các chương trình chính quy.
12. Tham gia các buổi tập huấn, họp, hội thảo,…các kỳ thi tuyển sinh chính quy của trường.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị/ Quản lý trực tiếp.

II. Điều kiện, năng lực và kỹ năng
1. Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành quản lý tương đương.
2. Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý hồ sơ, linh hoạt, có khả năng thích nghi.
3. Lập kế hoạch, tổ chức phân công công việc, phân tích, tổng hợp, báo cáo.
4. Có thể giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh.
5. Vi tính: Thông thạo các ứng dụng văn phòng.
6. Có khả năng đi công tác tỉnh dài ngày.
7. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
8. Khả năng tự học, có trách nhiệm.
9. Đã làm việc trong môi trường giáo dục đại học là một tiêu chí xét ưu tiên.

Tên vị trí: Chuyên viên – Truyền thông, Trải nghiệm Chương trình Vatel Khoa Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn

I. Mô tả công việc

 1. Xây dựng, duy trì, phát triển hình ảnh về Trường Đại học Hoa Sen, Chương trình Vatel; gia tăng sự nhận diện các giá trị cốt lõi đến người học, phụ huynh và các đối tượng tiềm năng khác về thương hiệu của chương trình Vatel; góp phần đưa người học đến với chương trình.
 2. Đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt, hiệu quả các hoạt động truyền thông, marketing từ Chương trình Vatel đến tới đối tượng người học.
 3. Gắn kết nội bộ nhân viên, tạo dựng một tập thể gắn bó bền vững hướng tới thực hiện các mục tiêu chung của chương trình.
 4. Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi dự án phát triển nguồn học viên tiềm năng, đăng nội dung lên các diễn đàn, blog, nhóm (group) nhằm quảng bá dịch vụ, chương trình nhà trường.
 5. Thu thập thông tin, tìm hiểu và đánh giá chuyên sâu khách hàng. Tìm hiểu các công cụ marketing mới.
 6. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, bộ phận liên quan trong việc định hướng phát triển chương trình, dịch vụ cũng như đảm bảo các công việc và KPIs đã đề ra.
 7. Tham gia các buổi tập huấn, họp, hội thảo, …các kỳ thi tuyển sinh chính quy của chương trình;
 8. Quy hoạch không gian làm việc, bảng thông tin của bộ phận và quản lý tài sản chung;
 9. Đóng góp ý kiến nâng cao hiệu quả làm việc và xây dựng mội trường làm việc hiệu quả.
 10. Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

II. Điều kiện, năng lực và kỹ năng

 1. Tốt nghiệp đại học trở lên.
 2. Kinh nghiệm làm việc 2 – 5 năm về lĩnh vực liên quan.
 3. Các yêu cầu khác:
  – Anh văn: Sử dụng tốt trong phạm vi công việc phụ trách.
  – Tin học: Thành thạo Word, Excel, P.Point và 1 số chức năng thiết kế cơ bản.
  – Khác: Vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm cao với công việc, có thể đi công tác tỉnh (không thường xuyên).
 4. Ưu tiên ứng viên có thể làm theo ca.

Tên vị trí: Chuyên viên tổ chức sự kiện – Trung tâm trải nghiệm – Việc làm sinh viên

I. Mô tả công việc:

 1. Phân tích, lên ý tưởng và tư vấn kế hoạch tổ chức sự kiện online/offline hàng tháng/ quý/ năm của trung tâm/trường.
 2. Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức và chất lượng các chương trình sự kiện của nhà trường.
 3. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công công tác Truyền thông và Sự kiện theo các kế hoạch đã được phê duyệt.
 4. Lên phương án tổ chức, dự trù nhân sự, ngân sách, phân công công việc cụ thể cho các phòng ban phối hợp xuyên suốt sự kiện.
 5. Làm việc với các đối tác bên ngoài (nhà thầu, vận chuyển, địa điểm…) đàm phán giá và chi phí thực hiện các hạng mục phục vụ sự kiện.
 6. Lập KH và tổ chức các sự kiện thường niên: Lễ Tốt nghiệp, Khai giảng, 20/11… của nhà trường.
 7. Lập KH và tổ chức thực hiện sự kiện phục vụ công tác tuyển sinh trường nguồn, campus tour, cuộc thi cấp trường …
 8. Làm hồ sơ proposal mời nhà tài trợ.

II. Điều kiện, kỹ năng:

1. Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị sự kiện, Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh.
2. Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực Tổ chức sự kiện.
3. Tiếng Anh: thông thạo đáp ứng với nhu cầu vị trí công việc.
4. Vi tính: Thông thạo các ứng dụng văn phòng.
5. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
6. Lập kế hoạch và tổ chức công việc.
7. Kỹ năng tổ chức, dàn dựng chương trình.
8. Kỹ năng MC (là 1 lợi thế).
9. Trung thực, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài.
10. Hòa đồng, cởi mở, có khả năng khuấy động và gắn kết mọi người.

Tên vị trí: Chuyên viên phụ trách Đào tạo nội bộ và Lao động nước ngoài – Phòng Nhân sự 

I. Mô tả công việc:

 1. Phối hợp với các Đơn vị phân tích nhu cầu đào tạo trong năm và xác định thứ tự ưu tiên các chương trình đào tạo. Xác định các hình thức đào tạo và nguồn đào tạo.
 2. Đánh giá, đề xuất các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo phù hợp với nhu cầu của Trường.
 3. Thực thi, cập nhật, truyền thông chính sách, quy chế, quy định, quy trình đào tạo trong Trường.
 4. Tổng hợp, đánh giá kết quả đào tạo, báo cáo định kỳ và báo cáo liên quan đào tạo khác khi có yêu cầu của cấp trên.
 5. Thực hiện việc xin cấp các hồ sơ cho giảng viên nước ngoài (bao gồm thủ tục làm Giấy phép lao động và hồ sơ tạm trú, thị thực visa, và các thủ tục khác để đảm bảo việc làm và thực hiện hợp đồng lao động).
 6. Chuyển song ngữ các văn bản của Phòng Nhân sự theo từng giai đoạn, theo yêu cầu.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị/ Quản lý trực tiếp.

II. Điều kiện, kỹ năng:

 1. Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Tiếng Anh, Luật, …
 2. Tiếng Anh: thông thạo, có thể dịch được các văn bản, qui trình, qui định, chính sách, …
 3. Vi tính: Thông thạo các ứng dụng văn phòng.
 4. Nắm vững Luật lao động và các văn bản quy định của Nhà nước về lao động tiền lương và Bảo hiểm.
 5. Lập kế hoạch, tổ chức phân công công việc.
 6. Phân tích, tổng hợp, báo cáo.
 7. Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý hồ sơ, linh hoạt, có khả năng thích nghi.
 8. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 9. Khả năng tự học, có trách nhiệm.
 10. Đã làm việc trong môi trường giáo dục đại học là một tiêu chí xét ưu tiên.

Tên vị trí: Chuyên viên kế toán Phòng Tài chính – Kế toán

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phụ trách báo cáo thuế cho công ty con: Xử lí các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bút toán tổng hợp vào phầm mềm kế toán

2. Phụ trách cập nhật dữ liệu học phí

 • Cập nhật sổ phụ ngân hàng mỗi ngày, xuất hóa đơn thu học phí và cập nhật dữ liệu lên hệ thống sinh viên;
 • Lưu chứng từ sổ phụ.

3. Thực hiện công việc khác theo nhu cầu hoạt động của trường hoặc theo sự phân công của cấp quản lý.

II. ĐIỀU KIỆN, NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG

 • Tốt nghiệp: Đại học các ngành có liên quan;
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán;
 • Trung thực, cần mẫn, tận tụy, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, năng động;
 • Chịu khó học hỏi và nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới.

Facebook Instagram Youtube image