Đại học Hoa Sen – HSU

Lãnh đạo

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian

Mô tả công việc:

 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch Chỉ tiêu và Ngân sách tuyển sinh, đề án tuyển sinh hằng năm nhằm đạt chỉ tiêu;
 • Khảo sát, đánh giá, phân tích thị trường; đánh giá hiệu quả các kênh, địa bàn tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, nhu cầu người học, vị thế, đối thủ cạnh tranh;
 • Xây dựng bộ tài liệu tuyển sinh hằng năm của Trường;
 • Xây dựng, duy trì, phát triển quan hệ với các đối tác, trường nguồn, cơ quan, ban, ngành nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút người học và khách hàng tiềm năng;
 • Tổ chức các sự kiện, chương trình, hoạt động tuyển sinh nhằm thu hút, chinh phục và chăm sóc khách hàng;
 • Tư vấn, tiếp nhận, quản lý dữ liệu tuyển sinh; chủ trì thực hiện các thủ tục nhập học cho học viên;
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động tuyển sinh của Nhà trường;
 • Xây dựng các văn bản quản trị về công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tại các vị trí tương đương.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, quản trị kinh doanh; Marketing hoặc ngành gần;
 • Ưu tiên ứng viên có thời gian học tập ở trường nước ngoài và làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu khác:

 • Có các kỹ năng quản trị: lãnh đạo, làm việc nhóm, đàm phán, thuyết trình; trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc;
 • Kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức và giám sát công việc; kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo; kỹ năng giao tiếp tốt; các kỹ năng khác cần thiết cho công việc;
 • Nắm rõ các quy định, quy chế liên quan đến công tác tuyển sinh, truyền thông, đào tạo;
 • Nắm vững thực tế và xu hướng phát triển công tác đào tạo, truyền thông, tuyển sinh.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian

Mô tả công việc:

 • Thực hiện một số công việc được Trưởng khoa phân công, ủy quyền; Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Thay mặt Trưởng khoa giải quyết công việc của đơn vị khi được ủy quyền;
 • Quản lý công tác đào tạo các chương trình đào tạo thuộc quản lý của khoa;
 • Tham gia phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên và các công tác của đơn vị.

Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo tại các trường Đại học.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Marketing/Truyền thông ngành hoặc ngành gần;
 • Ưu tiên ứng viên có thời gian học tập ở trường nước ngoài và làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu khác:

 • Có các kỹ năng quản trị: lãnh đạo, làm việc nhóm, đàm phán, thuyết trình; trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian

Mô tả công việc:

 • Thực hiện một số công việc được Trưởng khoa phân công, ủy quyền; Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Thay mặt Trưởng khoa giải quyết công việc của đơn vị khi được ủy quyền;
 • Quản lý công tác đào tạo các chương trình đào tạo thuộc quản lý của khoa;
 • Tham gia phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên và các công tác của đơn vị.

Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo tại các trường Đại học.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc ngành gần;
 • Ưu tiên ứng viên có thời gian học tập ở trường nước ngoài và làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu khác:

 • Có các kỹ năng quản trị: lãnh đạo, làm việc nhóm, đàm phán, thuyết trình; trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

*Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian

Mô tả công việc:

 • Thực hiện một số công việc được Trưởng khoa phân công, ủy quyền; Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Thay mặt Trưởng khoa giải quyết công việc của đơn vị khi được ủy quyền;
 • Quản lý công tác đào tạo các chương trình đào tạo thuộc quản lý của khoa;
 • Tham gia phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên và các công tác của đơn vị.

Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo tại các trường Đại học.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc ngành gần;
 • Ưu tiên ứng viên có thời gian học tập ở trường nước ngoài và làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu khác:

 • Có các kỹ năng quản trị: lãnh đạo, làm việc nhóm, đàm phán, thuyết trình; trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Thực hiện một số công việc được Trưởng khoa phân công, ủy quyền; Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Thay mặt Trưởng khoa giải quyết công việc của đơn vị khi được ủy quyền;
 • Quản lý công tác đào tạo các chương trình đào tạo thuộc quản lý của khoa;
 • Tham gia phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên và các công tác của đơn vị.

Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo tại các trường Đại học hoặc Cao đẳng.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc ngành gần;
 • Ưu tiên ứng viên có thời gian học tập ở trường nước ngoài và làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu khác:

 • Có các kỹ năng quản trị: lãnh đạo, làm việc nhóm, đàm phán, thuyết trình; trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Quản lý Công tác tổ chức nhân sự;
 • Phụ trách Quan hệ lao động;
 • Quản lý, phụ trách hoạt động Đào tạo và phát triển tổ chức;
 • Quản lý, phụ trách hoạt động Truyền thông nội bộ và văn hóa nội bộ.

Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tại các vị trí tương đương, làm việc trong môi trường quốc tế là tiêu chí xét ưu tiên.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Luật, Quản trị nhân sự hoặc ngành gần.

Yêu cầu khác:

 • Có các kỹ năng quản trị: lãnh đạo, làm việc nhóm, đàm phán, thuyết trình; trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc;
 • Nắm rõ các quy chế liên quan đến Luật Lao động, KPIs…

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Phụ trách công tác các bộ phận: Tuyển sinh- Khảo thí; Kế hoạch – Giáo vụ;
 • Lập kế hoạch, chiến lược phát triển về công tác Tuyển sinh- Khảo thí; Kế hoạch – Giáo vụ;
 • Soạn thảo, cập nhật các văn bản, quy chế, quy định có liên quan đến bộ phận phụ trách;
 • Công tác theo dõi, quản lý phần mềm quản lý đào tạo, website của phòng;
 • Phối hợp thực hiện công tác kiểm đinh của Trường, Khoa, Ngành.

Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo tại các trường Đại học.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản trị kinh doanh;
 • Ưu tiên ứng viên có thời gian học tập ở trường nước ngoài và làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu khác:

 • Có mối quan hệ với các cơ quan ban ngành trong lịch vực giáo dục;
 • Có các kỹ năng quản trị: lãnh đạo, làm việc nhóm, đàm phán, thuyết trình; trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc;
 • Nắm rõ các quy chế liên quan đến công tác Tuyển sinh, Truyền thông, đào tạo.

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Phụ trách công tác đối nội với các đơn vị trong Nhà trường và các công việc khách hỗ trợ Ban Giám hiệu trong công tác quản lý, điều hành Trường;
 • Phụ trách công tác đối ngoại với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ngoài Nhà trường và các công việc khách hỗ trợ Ban Giám hiệu trong công tác quản lý, điều hành Trường;
 • Công tác tham mưu thực hiện thanh tra, giám sát nội bộ;
 • Tham mưu các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thường xuyên được quy định tại Luật Giáo dục đại học, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật lao động…
 • Kiến nghị các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của Nhà trường và đề xuất phương án cải cách, sửa đổi, xây dựng văn bản Quy định, quy trình, quy chế của Nhà trường.

Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo tại các trường Đại học.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Nghiệp vụ văn phòng và quản lý, Quản trị văn phòng, Luật học;
 • Ưu tiên ứng viên có thời gian học tập ở trường nước ngoài và làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu khác:

 • Có các kỹ năng quản trị: lãnh đạo, làm việc nhóm, đàm phán, thuyết trình; trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc;
 • Nắm rõ các quy chế liên quan đến vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thường xuyên được quy định tại Luật Giáo dục đại học, Bộ luật dân sự, Bộ luật Lao động…

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Facebook Youtube Tiktok Zalo