Đại học Hoa Sen – HSU

Nhân viên

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Xây dựng và triển khai chiến lược digital marketing cùng team digital marketing và phòng tuyển sinh;
 • Theo dõi báo cáo về truy vấn tìm kiếm và đưa ra các cơ hội mới phục vụ cho tuyển sinh;
 • Đảm bảo về chất lượng của các mẫu quảng cáo được sản xuất ra sao cho đạt hiệu quả cao nhất;
 • Đo lường và kiểm soát KPIs trong mức ngân sách cho phép. Nắm rõ các thông tin chỉ số đánh giá một kế hoạch digital marketing – KPIs sẽ được triển khai cũng như sau khi triển khai;
 • Tổ chức nghiên cứu thị trường online, tìm hiểu và đánh giá insight khách hàng, báo cáo các hoạt động marketing online của đối thủ cạnh tranh.

Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm làm việc: 2-5 năm về lĩnh vực liên quan;
 • Tin học: Thành thạo Word, Excel, P.Point và 1 số chức năng thiết kế.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Digital Marketing, Marketing hoặc ngành gần;
 • Ưu tiên ứng viên có thời gian học tập ở trường nước ngoài và làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu khác:

 • Khả năng học tập và phát triển;
 • Có các kỹ năng: lãnh đạo, làm việc nhóm, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Tham mưu các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thường xuyên được quy định tại Luật Giáo dục đại học, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật lao động…;
 • Kiến nghị các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của Nhà trường và đề xuất phương án cải cách, sửa đổi, xây dựng văn bản Quy định, quy trình, quy chế của Nhà trường;
 • Rà soát tính pháp lý và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình đàm phán, ký kết các loại hợp đồng, biên bản ghi nhớ (MOU)… giữa Nhà trường và Đối tác;
 • Phối hợp cùng các đơn vị xử lý các trường hợp khiếu nại; tranh chấp hợp đồng dân sự, thương mại; tranh chấp lao động…;
 • Tham mưu thực hiện công tác thanh tra, giám sát nội bộ của Nhà trường;
 • Thực hiện phổ biến pháp luật trong Nhà trường.

Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm làm việc: 2-5 năm về lĩnh vực liên quan;
 • Từng làm trong môi trường giáo dục là điều kiện xét ưu tiên.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật hoặc ngành gần;
 • Ưu tiên ứng viên có thời gian học tập ở trường nước ngoài và làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu khác:

 • Khả năng học tập và phát triển;
 • Có các kỹ năng: lãnh đạo, làm việc nhóm, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Lập danh sách các lớp và gửi thông tin cho sinh viên kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ, thi lại và lên kế hoạch mời giảng viên;
 • Tổ chức các kỳ thi giữa kỳ và/hoặc tham gia giám sát các kỳ thi;
 • Sắp xếp thời khóa biểu & Điểm danh sinh viên.

Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm làm việc: 2-5 năm về lĩnh vực liên quan;
 • Từng làm trong môi trường giáo dục là điều kiện xét ưu tiên.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh hoặc ngành gần
 • Ưu tiên ứng viên có thời gian học tập ở trường nước ngoài và làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu khác:

 • Khả năng học tập và phát triển;
 • Có các kỹ năng: lãnh đạo, làm việc nhóm, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm chính trong điều phối hoạt động quan hệ với trường PT trong khu vực được phân công và đảm bảo chất lượng của các hoạt động tại các trường PT trong ngân sách được phân bổ;
 • Lên kế hoạch, xác định hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ với các trường Phổ Thông trong khu vực được phân công nhằm truyền thông thông tin hiệu quả và tích cực đến BGH, giáo viên, GVCN, học sinh tại các trường PT; Tạo mối quan hệ win-win với vác trường PTTH;
 • Lên kế hoạch, xác định hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ với phụ huynh học sinh nhằm cung cấp hiệu quả thông tin cho các phụ huynh;
 • Hỗ trợ học viên, sinh viên làm quen với môi trường học tập tại trường và lắng nghe, giải đáp các ý kiến, yêu cầu của sinh viên;
 • Chịu trách nhiệm trong việc tư vấn và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển tuyển, hồ sơ nhập học các chương trình chính quy.

Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm làm việc: 2-5 năm về lĩnh vực liên quan;
 • Từng làm trong môi trường giáo dục là điều kiện xét ưu tiên.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông… hoặc ngành gần.

Yêu cầu khác:

 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
 • Có khả năng đi công tác tỉnh dài ngày;
 • Có các kỹ năng: lãnh đạo, làm việc nhóm, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Tư vấn (trực tiếp, điện thoại, email và các kênh online) cho học viên, thí sinh, phụ huynh,… về các chương trình đào tạo của trường và theo dõi việc đăng ký dự thi, xét tuyển, học tập…;
 • Nhận hồ sơ đăng ký dự thi, nhập học của thí sinh các chương trình (đảm bảo sự chính xác và đầy đủ);
 • Tư vấn, chăm sóc và nhận hồ sơ dự tuyển học bổng tuyển sinh của các chương trình đào tạo chính quy;
 • Lên kế hoạch, xác định hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ với phụ huynh học sinh nhằm cung cấp hiệu quả thông tin cho các phụ huynh,
 • Tham gia tổ chức các buổi tư vấn, ngày hội, openday, giới thiệu thông tin của các chương trình và đề xuất ý kiến xây dựng quy trình, nâng cao hiệu quả trong công việc.

Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm làm việc: 2-5 năm về lĩnh vực liên quan;
 • Từng làm trong môi trường giáo dục là điều kiện xét ưu tiên.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông… hoặc ngành gần.

Yêu cầu khác:

 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
 • Có khả năng đi công tác;
 • Có các kỹ năng: lãnh đạo, làm việc nhóm, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Phân công và chịu trách nhiệm lập lịch kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ, thi tốt nghiệp. Bàn giao lịch thi và công bố cho sinh viên đúng hạn;
 • Phân công giám sát thực hiện tổ chức, thi kiểm tra các hệ đào tạo;
 • Phân công theo dõi hoạt động chương trình đào tạo, đảm bảo hoạt động đúng theo các quy định đào tạo, thi kiểm tra;
 • Giám sát và kiến nghị các đơn vị liên quan thực hiện duy trì, phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo;
 • Tham gia với các đơn vị đào tạo xây dựng, đánh giá, cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo, đề cương môn học theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các trình độ.

Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm làm việc: 2-5 năm về lĩnh vực liên quan;
 • Từng làm trong môi trường giáo dục là điều kiện xét ưu tiên.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản lý giáo dục, Xã hội học (phân tích thống kê), Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý Công nghệ đào tạo hoặc các ngành/ chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu khác:

 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
 • Kỹ năng: lập kế hoạch làm việc khoa học; khả năng tổ chức công việc; Giao tiếp hoạt bát và thu hút được sự tôn trọng các đối tác (giảng viên, sinh viên).

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Hình thức làm việc:

 • Toàn thời gian.

Mô tả công việc:

 • Tư vấn, cung cấp thông tin chính xác, hiệu quả và kịp thời để giải quyết tình trạng đơn học vụ, các phản hồi sau khi tiếp nhận thông tin;
 • Xây dựng hệ thống tổng hợp, ghi nhận và đánh giá kết quả tham gia hoạt động trải nghiệm nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nhiều hơn;
 • Quản lý câu lạc bộ sinh viên, phối hợp với câu lạc bộ cho các hoạt động truyền thông và trải nghiệm cho sinh viên;
 • Tổ chức các các hoạt động sinh viên: hội thảo, học tập, thực tập, tham quan doanh nghiệp góp phần giúp sinh viên hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm, nâng cao khả năng thích ứng của sinh viên trong môi trường toàn cầu hóa;
 • Đánh giá hiệu quả sau sự kiện: Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên; khảo sát mức độ phù hợp của sự kiện đối với sinh viên/ ngành học.

Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm làm việc: 2-5 năm về lĩnh vực liên quan;
 • Từng làm trong môi trường giáo dục là điều kiện xét ưu tiên.

Yêu cầu bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Truyền thông, báo chí, marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu khác:

 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
 • Kỹ năng: lập kế hoạch làm việc khoa học; khả năng tổ chức công việc; Giao tiếp hoạt bát và thu hút được sự tôn trọng các đối tác (giảng viên, sinh viên).

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến khi tuyển được nhân sự phù hợp.

Facebook Youtube Tiktok Zalo