About

Giới thiệu chung

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được tách ra từ Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ vào ngày 24/06/2021, theo quyết định số 1288/QĐ-NS ngày 24/06/2021 của Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, bao gồm 03 bộ môn: Bộ môn Giáo dục khai phóng, Bộ môn Tâm lý học, Bộ môn Triết học, cùng 01 trung tâm: Trung tâm nghiên cứu và tham vấn tâm lý.

Chương trình Giáo dục Khai phóng

Khi xã hội ngày càng đa dạng, sinh viên sẽ gặp gỡ và làm việc cùng với rất nhiều người đến từ nhiều nền văn hoá và với những hoàn cảnh rất khác nhau. Ở trường Đại học Hoa Sen, khẩu hiệu “Tôn trọng sự khác biệt” với triết lý giáo dục khai phóng luôn là phương châm của chúng tôi kể từ khi thành lập trường. Khoa Khoa học Xã hội, với sự hiện diện của Bộ môn Giáo dục khai phóng, chịu trách nhiệm cho việc phát huy triết lý này và truyền tải một nền giáo dục toàn diện cho sinh viên. Chúng tôi trang bị cho sinh viên những công cụ để trở thành những người lao động có năng lực trong một môi trường quốc tế năng động và thay đổi nhanh chóng, bằng cách cung cấp cho sinh viên những môn học thú vị, chẳng hạn như: Giới và phát triển, Cảm thụ âm nhạc, Tư duy phản biện, Giao tiếp liên văn hóa, Con người và Môi trường,… nhằm giúp họ có thể mở mang kiến thức, rèn luyện kỹ năng mềm và có khả năng thích ứng nhanh chóng.

Chương trình Tâm lý học

Bộ môn Tâm lý học ở trường Đại học Hoa Sen cung cấp cho sinh viên những kiến thức cập nhật nhất với sự đồng hành của những nhà tư vấn quốc tế. Chúng tôi hợp tác với cả những đối tác trong và ngoài nước nhằm để trang bị cho sinh viên những kiến thức thực tế và mang tính ứng dụng cao nhất. Bên cạnh việc đào tạo sinh viên và cung cấp dịch vụ tư vấn cho giảng viên và nhân viên nhà trường, Bộ môn Tâm lý học còn có một chương trình hướng về cộng động thông qua Trung tâm Tham vấn tâm lý. Trung tâm toạ lạc ngay trung tâm thành phố và dễ dàng tiếp cận với cả người khuyết tậ), cung cấp các dịch vụ tham vấn tâm lý, đánh giá sức khỏe tinh thần, tư vấn phát triển, tổ chức các khóa huấn luyện và đào tạo cho cá nhân và nhóm. Với nhu cầu xã hội ngày càng gia tăng đối với những dịch vụ tư vấn tâm lý tại Việt Nam, ngành học này đang trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn cho các bạn sinh viên trong nước.

Chương trình Triết học

Facebook Instagram Youtube image