Đại học Hoa Sen

Tổ chức Khoa Khoa học Xã hội – Luật

✳ Trưởng khoa KHXH-Luật: TS. Nguyễn Thị Loan

Chuyên ngành Tâm lý học:

Giám đốc chương trình: GS. TS. Armin Bruno Wilhelm Kuhr

Phó Giám đốc chương trình: ThS. Vương Nguyễn Toàn Thiện

Chuyên ngành Luật Kinh tế:

Giám đốc chương trình: TS. Nguyễn Hoài Nam

Chuyên ngành Luật:

Giám đốc chương trình: TS. Trịnh Duy Thuyên

Chương trình Giáo dục khai phóng:

Giám đốc chương trình: TS. Nguyễn Thị Loan

Chương trình Triết học:

Giám đốc chương trình: TS. Dương Ngọc Dũng

Chương trình Lý luận chính trị:

Giám đốc chương trình: TS. Dương Hoàng Oanh

Facebook Youtube Tiktok Zalo