Đại học Hoa Sen – HSU

Chen chân tìm việc ở ngân hàng

Sinh viên tốt nghiệp ngân hàng tài chính đang thừa, những tố chất, tiêu chí nào để lọt qua cánh cửa hẹp của nhà tuyển dụng?

Theo kết quả khảo sát về cung – cầu nhân lực ngân hàng – tài chính do Viện Nhân lực ngành ngân hàng tài chính (BTCI) và Hay Group thực hiện, trong năm 2013 sẽ có khoảng 32.000 sinh viên chuyên ngành tài chính – ngân hàng ra trường, tuy nhiên theo dự báo chỉ có khoảng 20.000 người được các tổ chức tài chính, ngân hàng tuyển dụng. Khoảng 12.000 sinh viên còn lại có nguy cơ thất nghiệp hoặc làm trái ngành. Ước tính trong vòng bốn năm tới, số sinh viên tài chính – ngân hàng không được tuyển khoảng 13.000 người.

Xem tiếp tại đây

Theo Phong Điền

(Nguồn: Pháp Luật TP.HCM, 8/1/2013)

Facebook Youtube Tiktok Zalo